Vad skiljer prisavtalen åt?

Med prisavtal Enkel justeras årseffekten under de kommande tre åren baserat på de tre senaste årens årseffekt. Enkel passar dig som främst fokuserar på fastighet och drift i förhållande till val av effekt. Din fasta kostnad blir jämnare och du påverkas inte av eventuella uttag utöver abonnerad effekt. Tänk på – att effektiviseringar inte påverkar den fasta avgiften lika snabbt som prisavtal Aktiv.

Med prisavtal Aktiv väljer du själv abonnerad effekt. Om din årseffekt överstiger abonnerad effekt betalar du för det överstigande effektuttaget med 10 % påslag på mellanskillnaden.

Om din årseffekt understiger abonnerad effekt får du tillbaka för det understigande effektuttaget, med 20 % premie på mellanskillnaden.

Om du bara har behov av värme under en kortare period av året eller har annan uppvärmning och bara vill ha fjärrvärme som trygghet ska du välja prisavtal Rörlig.

Publicerad: 30 mars 2023 10:01 av Umeå Energi AB