Vad händer om mitt behov av fjärrkyla förändras?

Innan ombyggnationer, utbyte av centraler eller större förändringar på sekundärsidan (som påverkar i kylauttaget) genomförs ska detta meddelas Umeå Energi, då behövs även nytt PM och övriga dokument som specificeras i Umeå energis lokala bestämmelser.

Publicerad: 30 november 2022 12:17 av Umeå Energi AB