Kan jag ändra storlek på min mätarsäkring?

Om du vill ändra mätarsäkring i din anläggning behöver du ta kontakt med en behörig installatör som hjälper dig att utföra bytet. Elinstallatören skickar sedan in en digital för- och färdiganmälan varpå Umeå Energi Elnät uppdaterar din nya mätarsäkring i våra system.

Tänk på att du som anläggningsinnehavare har ansvar över att den faktiska mätarsäkringen i fastigheten stämmer överens med det som står på din faktura.

Du får bara säkra ned en gång var 12:e månad. Säkra upp får du göra hur ofta du vill.

Publicerad: 26 oktober 2023 08:07 av Umeå Energi Elnät AB