Varför är elpriserna så höga när Sverige har överskott och exporterar el?

Sett över en längre period (t.ex. ett år) har Sverige elöverskott och vi exporterar el. Men vid vissa tillfällen behöver vi importera el för att möta den förbrukning som efterfrågas. Tillgången på el skiljer sig också beroende på vart du bor. Långt ner i Sverige har vi generellt sett ett större underskott på el vilket gör att framförallt de södra elområdena (SE3 och SE4) i högre grad ”smittas” av elpriserna på kontinentala Europa.

Publicerad: 30 november 2022 12:17 av Umeå Energi AB