Illustration av Smarta städer

Projektet Ruggedised – testmiljöer för framtidens smarta stad

Hur ser framtidens hållbara och smarta stad ut? Det kan du få en inblick i via RUGGEDISED, där Umeå Energi under åren 2017-2022 deltar för att prova ny teknik och nya affärsmodeller som kan reducera klimatpåverkan. Inom projektet har fullskaliga tekniktester genomförts i stadsmiljö.

RUGGEDISED

Affärsmodellsutveckling

Elkvalitet

Laststyrning

Gamification

Affärsmodellsutveckling

Bakgrund

Slutsatser

Elkvalitet

Bakgrund

Slutsatser

Laststyrning

Bakgrund

Slutsatser

Gamification

Bakgrund

Slutsatser

Mer information

RUGGEDISED står för Rotterdam, Umeå and Glasgow: Generating Exemplar Districts In Sustainable Energy Deployment. I Umeå satsas det totalt 40 miljoner kronor i projektet som löper från år 2017 till år 2022, EU bidrar med upp till 70 procent i medfinansiering. De tre första åren handlar det om aktiviteter, de två senare uppföljning. Umeå kommuns mål med RUGGEDISED är att aktörerna tillsammans inom projektområdet Universitetsstaden ska åstadkomma största möjliga reduktion av klimatpåverkan genom sammanhållna effektiviseringar i de olika värdekedjorna.

Umeås smarta stadsdel

Norra Sveriges största arbetsplats Universitetsstaden i Umeå satsar på framgångsrik samverkan över gränser för att bli en attraktiv stadsdel som lever dygnet runt.

Internationell kontext

Umeå tillsammans med Glasgow och Rotterdam är europeiska förebilder för smarta städer. Läs mer om hur det hänger samman här.