illustration som symboliserar ett av våra övergripande mål

Hållbar affärsutveckling

Uppföljning och resultat

Vi mäter framstegen genom nyckeltal för i vilken grad våra partners rekommenderar oss (NPS) och utvecklingskostnader för transformativ utveckling.

NPS partner

45

Mål: 30

Illustration på tre personer som håller upp ett plakett med stjärnor

Transformativ utveckling kostnader (mkr)

24,9

Mål: 20,5

Illustration på tre personer som står bredvid ett grafiskt element

Relation till globala målen

7. Hållbar energi för alla
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12. Hållbar konsumtion och produktion
17. Genomförande och globalt partnerskap

Kunskap och insyn i års- och hållbarhetsredovisningen