Illustration 2 Mend-ix

Samarbete om avfallshantering

Umeå Energi går in samarbetet 2 MEND-IX tillsammans med andra fjärrvärmeföretag som vill verka för en ansvarfull avfallshantering i partnerskap med återvinningsföretag.

2 MEND-IX är ett organiserat samarbete mellan fjärrvärmeföretag som vill verka för ansvarfull avfallshantering i partnerskap med återvinningsföretag i och utanför Sveriges gränser. 2 MEND-IX är ett varumärke registrerat i EU, Norge och i USA.

Nyttan med fjärrvärme börjar redan i avfallstrappan och genom samarbetet kan vi mäta och redovisa nyttorna med energiåtervinning av avfall i form av effektiv energiåtervinning, resurshushållning, minskad klimatpåverkan och avgiftning. 2 MEND-IX erbjuder ett verifikat som skapar spårbarhet, transparens och varumärkesskydd i avfallsströmmarna. Genom samarbetet vill vi även verka för ökat förtroende för fjärrvärme som en viktig del av det cirkulära samhället. Tillsammans med andra fjärrvärmeaktörer blir vi starkare, får ökade möjligheter att påverka, kan utbyta kunskap och tillsammans arbeta med metodutveckling. Samarbetet ligger väl i linje med Umeå Energis fokus på hållbarhet.

Varför behövs 2 MEND-IX?

Den globala konsumtionen, befolkningstillväxten och urbaniseringen gör att avfallsbergen växer och jordens resurser minskar. Världsbanken spår att avfallsmängderna i världen ökar med 70% till år 2050. Från 2,1 miljarder ton till 3,4 miljarder ton. Om vi vill ha mindre avfall och mer energi på jorden är fjärrvärmen en hållbar lösning när återanvändning och materialåtervinning gjort sitt. Med 2 MEND-IX kan vi redovisa nyttorna med energiåtervinning av avfall. 2 MEND-IX ökar relevansen för och efterfrågan på fjärrvärme i ett cirkulärt samhälle.

Varför behövs varumärkesskydd i avfallsströmmarna?

Interpol rankar den globala och illegala avfallshanteringen på fjärde plats av lukrativa brott och jämför den med den illegala narkotikahandeln. Illegal avfallshantering är lönsam och med låga straffpåföljder. Spårbarhet och transparens behövs för att upprätthålla förtroendet för fjärrvärmeaffären i sin helhet.

2 MEND-IX är ett samarbete mellan Söderenergi, Mälarenergi, Tekniska verken och Umeå Energi. Tryck här för att läsa mer.

Publicerad: 16 december 2022 07:00 av Umeå Energi AB