Hantera fullmakter

Fullmaktens innebörd

En fullmakt ger ett ombud rätt att utföra handlingar i annans namn. Det vill säga, har du blivit kontaktad av en telefonförsäljare och ingått ett avtal och lämnat fullmakt till denna så innebär det att du har lämnat rättighet till den elhandelsleverantören att istället för dig utföra något åt dig. Det som de har rättighet att utföra istället för dig är vad som sägs i fullmakten.

Har du lämna fullmakt så gäller den fram till dess den återkallas av dig om inte annat angetts i fullmakten, vilket för det möjligt att använda fullmakten flera gånger om den inte har ett sista giltighetsdatum eller återkallats. Det är enbart den som lämnat fullmakten som har rätt att återkalla den.

Fullmakten används i syftet att det ska vara enklare för konsumenten att byta elhandelsleverantör. Fullmäktige använder först fullmakten till ditt elnätsbolag för att få anläggningsinformation som anläggningsID, nätområdesID, årsförbrukning och vilken elhandelsleverantör som du har i dagsläget. Efter svar från elnätsbolaget skickas fullmakten till din elhandelsleverantör för att kontrollera när du att fri att byta elhandelsleverantör och säga upp ditt elavtal, detta så att konsumenten inte ska bli drabbad av straffavgifter pga brutet elavtal i förtid.

Har du som konsument blivit kontaktad av en telefonförsäljare och ingått ett avtal samt lämnat en fullmakt som du kort efteråt ångrar så har du enligt distansavtalslagen 14 dagars ångerrätt på telefonförsäljning som börjar gälla från det att du mottagit bekräftelsen. Tänk på att du som är näringsidkare inte omfattas av distansavtalslagen. Önskar du använda dig av din ångerrätt så hittar du en text längre ner som du kan du mejla till den elhandelsleverantör som du ingått avtal med så får de bekräfta att avtalet är ångrat.

Begrepp som används i fullmakter

Den som lämnar fullmakt (det vill säga konsumenten) kallas fullmaktsgivare eller huvudman. Den som får använda fullmakten (elhandelsleverantören du tecknat avtal med) kallas fullmäktig, ombud eller mellanman. Tredje man (företaget som du är kund hos) är den som ingår i rättshandlingen med fullmaktsgivaren.

Så går ett leverantörsbyte till

Det är alltid den nya/framtida elhandelsleverantören som söker elleveransen på din anläggning, de skickar ett meddelande till ditt elnätsbolag som, förutsatt att allt är okej, meddelar din nya elhandelsleverantör att leverantörsbytet är ok och att de får elleveransen från önskat datum samt meddelar din nuvarande elhandelsleverantör om att elleveransen kommer att upphöra pga leverantörsbyte. Enligt ellagen ska ett leverantörsbyte vara kostnadsfritt för elanvändaren.

Eftersom det finns lagar och förordningar om hur ett leverantörsbyte ska gå till så kan man inte ha två elhandelsleverantörer samtidigt så man får inga dubbla elfakturor. Oavsett vilken elhandelsleverantör som man väljer så får man fakturan för elnätskostnader av elnätsbolaget.

Spärra telefonen för obeställda samtal

Om du vill spärra din telefon för obeställda telefonsamtal i marknadsförings-, försäljnings- eller insamlingssyfte så kan du NIX-registrera din telefon, fungerar även på mobiltelefoni(gäller all telefoni, oavsett teknik). Att spärra din telefon kostar ingenting mer än samtalskostnaden. Att NIX-registrera din telefon betyder inte att all telefonförsäljning upphör men en stor del av det försvinner.

Spärra ditt nummer på NIX

Ångerrätt

Har du som konsument blivit kontaktad av en telefonförsäljare och ingått ett avtal samt lämnat en fullmakt har du enligt distansavtalslagen 14 dagars ångerrätt.

Nyttja din ångerrätt

Återkalla fullmakt

Om inget sista giltighetsdatum har angetts i fullmakten måste du själv återkalla fullmakten för att den ska sluta gälla.

Mer om återkallande av fullmakt

Fullmaktsspärr

Genom en fullmaktsspärr kommer framtida fullmakter som kommer in till oss automatiskt att avvisas.

Teckna fullmaktsspärr

Publicerad: 30 november 2022 12:17 av Umeå Energi AB