Två personer i varseljackor intill en beredskapsbil

Enkelt med serviceavtal

För löpande service av din fjärrvärme

Du som har fjärrvärme i din villa kan teckna serviceavtalen Villa Bas eller Villa Total

Villa Bas

Villa Total

Avtalens innehåll

Villa BasVilla Total
Reservdelar lagerhålls i möjligaste mån för att säkra snabb avhjälpning✔️
Ingen extra kostnad för arbete, reservdelar och material (under ord. arbetstid 07-16)✔️
Servicebesök vartannat år med utrymme för utförande av enklare åtgärder som identifieras vid servicebesöket✔️✔️
20 % rabatt på arbetskostnad, reservdelar och material✔️✔️
Tillgång till jourservice dygnet runt✔️✔️
Akut felavhjälpning inom åtta timmar*✔️✔️
Telefonsupport✔️✔️
Dokumentation av anläggning✔️✔️

Vi besiktigar din central

Din fjärrvärmecentral behöver uppfylla vissa kriterier innan serviceavtal kan tecknas. När du anmäler intresse för serviceavtal genomför vi en besiktning av din anläggning. Under besiktningen tittar vi bland annat på centralens skick och ålder. Vid godkänd besiktning kan avtal tecknas. Om besiktning visar på flera kritiska fel kan avtal tecknas efter genomförd felavhjälpning enligt åtgärdsförslag.

Anmäl intresse

När du anmäler intresse för serviceavtal genomför vi en besiktning av din anläggning. Efter godkänd besiktning kan avtal tecknas. Bifoga gärna foton på din fjärrvärmecentral i intresseanmälan, det förenklar för oss och snabbar på processen. Efter anmält intresse kontaktar vi dig inom cirka två veckor.

Felanmälan

Vanliga frågor

Vi besvarar dina vanligaste frågor om serviceavtal

Kontakta kundservice

Du kan alltid kontakta oss på något av nedanstående alternativ

Telefon

Prata med oss

Mejl

Skriv till oss när det passar dig

På plats

Besök vårt huvudkontor