Barn hoppar i idrottshall

Hållbara samarbeten

Här hittar du ett urval av de föreningar som sponsrats av oss för att genomföra en eller flera hållbara insatser. Vi ser det som en sida där Umeås föreningsliv och deras insatser kan inspirera andra att göra bra saker för en hållbar framtid.

Sponsrade insatser i urval:

IFK Holmsund | ifkholmsund.se
Hållbar inspirationsföreläsning med Ida Östensson om att öppna upp för jämställdhet och inkluderande.

Obbola IK | obbolaik.se
På ny multiarena locka och inspirera barn, ungdomar, funktionsnedsatta och pensionärer för cykelträning, boule, styrketräning, löpning och skidåkning.

IFK Umeå Badminton | ifkumea.com
Utbyte av 18 lysrörsarmaturer till lågenergi på gymavdelningen.

Umeå Sörfors Golfklubb | sorforsgk.se
Arrangera en särskild aktivitet för att nå och attrahera unga flickor till golf.

IFK Umeå Skidor | ifkumea.com
Genomföra försök med ny metod för att minska energianvändningen vid konstsnötillverkning på Nydala konstsnöspår.

Digital Spelkultur | Digital Spelkultur | Facebook
TV-spelskonvent med tema och föreläsningar om starka kvinnliga huvudkaraktärer för att belysa problematiken som kan finnas i spelkulturen.

Ersboda Slöjdförening | ersbodaslojd.se
Arrangera en satsning för att nå och inspirera barn och ungdomar för hantverk.

Girls in Sport | girlsinsport.se
Genomföra festivalen Women in Sport and Adventure. Festivalen sätter fokus på kvinnors idrottande och äventyrsport samt att skapa en kultur som engagerar hela samhället till förändring och lika villkor.

IOGT Bakfickan Medmänniska | bakfickanumea.se
Skapa mötesplatser för människor med kriminell bakgrund eller alkohol- och drogproblem. Syftet är att hjälpa dessa att återanpassa sig till samhället och skapa en ny livsstil.

Obbola IK | obbolaik.se
Inköp av hjärtstartare för att bidra till ökad säkerhet för barn, ledare, PRO och allmänhet som nyttjar Obbola IK:s tre anläggningar.

Umeå spelberoendeförening | spelberoendegruppen.com
Hjälpa spelberoende människor komma in i social gemenskap genom självhjälpsmöten och olika sociala aktiviteter som bowling och minigolf.

Öppen Gemenskap, Barnkraft | Öppen Gemenskap ingår från 2019 i Umeå Stadsmission umeastadsmission.se
Stödgruppsverksamhet för barn 7-12 år i familjer där det finns eller funnits missbruk av alkohol eller andra droger. Barnen får möjlighet att träffa andra jämnåriga i liknande situation för att dela tankar, känslor och erfarenheter.

SK Rockaden | rockaden.nu
Satsning på schackutbildning riktad till flickor och nyanlända barn.

Publicerad: 09 mars 2023 13:58 av Umeå Energi AB