Illustration av nybyggt område

Tomtebo strand – en ny stadsdel i Umeå i internationell framkant

Projektet Tomtebo strand är en del i Umeå kommuns ambition att uppnå klimatneutralitet till 2030. Stadsdelen ska bli en internationell förebild för hållbar stadsutveckling och ha flexibel, nytänkande infrastruktur som innefattar moderna lösningar för byggnader, transporter och effektiv energiförsörjning.

Idén till projektet Tomtebo strand föddes i juni 2016, då ett medlemsföretag i Nätverket för hållbart byggande uttryckte en önskan om att göra Umeå hem (Tomtebostrand) till ett hållbart byggprojekt. Ur idén skapades ett initiativ och inom loppet av några månader hade en samverkansgrupp satts ihop, bestående av Umeå kommun, Umeå Energi, privata byggaktörer och kommunala bolag.

Inspirationen till projektet drevs av frågan ”På vilket sätt kan vi som medlemmar i Nätverket för hållbart byggande bidra till att Umeå blir världsledande i sitt hållbarhetsarbete?"

Projektet Tomtebo strand är en del i Umeå kommuns ambition att uppnå klimatneutralitet till 2030. Stadsdelen ska bli en internationell förebild för hållbar stadsutveckling och ha flexibel, nytänkande infrastruktur som innefattar moderna lösningar för byggnader, transporter och effektiv energiförsörjning. Det ambitiösa programmet för stadsdelen kräver ett utbrett horisontellt samarbete mellan lokala och nationella aktörer, från både offentlig och privat sektor. Målet är att Tomtebo strand ska bli en internationell förebild och driva hållbar utveckling.

Ett pilotprojekt ämnat att inspirera

Tomtebo strand kommer att skapa 3 000 bostäder för Umeås växande befolkning, med första inflyttning planerad i slutet av 2024. Men projektets syfte går bortom en bostadssatsning. Projektet bedrivs under hållbarhetssystemet Citylab, ett certifieringssystem för hållbara stadsdelar. Tomtebo Strand är ett pilotprojekt ämnat att inspirera till hållbart samhällsbyggande – både i och utanför Umeå.

Umeå Energi har under 2021 fortsatt framdriften av projektet Tomtebo strand. Vi deltar i projektet för att driva hållbar utveckling i Umeåregionen, samt att få vara med och bidra med kompetens om hållbara energilösningar redan på idéstadiet. Vi bidrar framför allt med expertis inom energiförsörjning, men även med kunskap om social hållbarhet, avfallssortering och bredband.

Bygga på flexibel infrastruktur

Projektet befinner sig i ett förberedelsestadium där projektgruppen arbetar med att inte låsa sig baserat på befintliga lösningar, utan istället kika på flexibla lösningar. Tomtebo strand ska bygga på en flexibel infrastruktur som tillgodoser samhällets behov idag såväl som i framtiden. Den ska bland annat möjliggöra för energidelning mellan fastigheter och moderna transportlösningar.

Under 2021 har Umeå Energi genomfört utredningar av vilka klimatbelastningar som kan bli aktuella för området Tomtebo strand. Olika scenarier har tagits fram och de ligger som grund för de vägval som kommer göras framöver. En föreslagen detaljplan för området har lämnats in och väntas bli antagen under 2022. Därefter kommer första spadtaget att tas och stadsdelen förväntas stå redo om 10 till 15 år.

Publicerad: 16 december 2022 06:57 av Umeå Energi AB