Illustration av gemensamhetsnyttor på nybyggnation

Samverkan för hållbara hem

Bostaden är ett kommunalt bostadsbolag i Umeå med en vision om att erbjuda hållbara hem för alla. Bostaden samarbetar med Umeå Energi i flera projekt för att minska energianvändningen och effektbehovet i företagets fastigheter. Thomas Edström, energistrateg på Bostaden, berättar att samarbetet med Umeå Energi är en viktig del i Bostadens arbete med att förvalta och utveckla bostäder på ett hållbart sätt.

Vad utmärker Bostaden som bolag?

Bostaden förvaltar och bygger hyresfastigheter och har bedrivit verksamhet i Umeå sedan 1953. Vår vision är att erbjuda ”hållbara hem för alla”. Vi bedriver ett ambitiöst hållbarhetsarbete och arbetar löpande med konkreta åtgärder för att minska klimatpåverkan från vår verksamhet. Vi har också ett starkt engagemang för social hållbarhet.

Hur ser ert samarbete med Umeå Energi ut?

Vi samarbetar med Umeå Energi i flera projekt. Umeå Energi hjälper oss bland annat med att göra energikartläggningar. Syftet med detta är att skapa en detaljerad bild av energianvändningen i våra fastigheter, vilket hjälper oss att utnyttja resurser på ett mer effektivt sätt. Umeå Energi ansvarar också för drift och underhåll av våra solcellsanläggningar och vindkraftsanläggningar samt bidrar med rådgivning inom elhandelsområdet.

Kan du berätta om något av de andra hållbara projekt som Bostaden bedrivit under året?

Under 2021 inleddes ombyggnationen av Pedagoggränd, där vi bygger om ett antal studentkorridorer till 326 microettor. Vi arbetar vi med återbruk av byggnadsmaterial och möbler på för att minimera projektets miljöpåverkan. Umeå Energi hjälper till med att fjärrvärme och elnät.

Projektet på Pedagoggränd har valts ut av IVL Svenska Miljöinstitutet att ingå i ett större forskningsprojekt som de bedriver inom beräkning av klimatnytta vid ROT-renoveringar.

Bild på anställd hos Bostaden

Vår vision är att erbjuda hållbara hem för alla. Vi bedriver ett ambitiöst hållbarhetsarbete och arbetar löpande med konkreta åtgärder för att minska klimatpåverkan från vår verksamhet.

Thomas Edström, energistrateg Bostaden.

Publicerad: 16 december 2022 06:59 av Umeå Energi AB