Grön infrastrukturell omställning

Mårten Henriksson är affärsutvecklare för grön infrastrukturell omställning på Umeå Energi. Han driver vårt framåtblickande arbete med att hitta nya energi- och kommunikationslösningar för att snabba på omställningen i regionen och samhället.

Bild på Mårten Henriksson, Umeå Energi

Vad är syftet med Umeå Energis arbete med grön infrastrukturell omställning?

Vi vill stärka vårt arbete med hållbar energi och effektiv resursanvändning för att bidra till att växla upp tempot i omställningen och minska våra utsläpp. Det kräver fokus och dedikerade resurser. Vi arbetar med att utforska nya tekniker som kan bidra till Umeå Energis övergripande hållbarhetsarbete men som även ska komma regionen och samhället till gagn. Vårt mål är att säkra försörjningen av hållbar energi i framtidens Umeå. Samtidigt driver vi flera innovativa projekt med fokus på cirkulära flöden och resurseffektivitet.

Vätgasteknik har lyfts fram för sin potential att utgöra central komponent i framtidens energiförsörjning. Har Umeå Energi några planer på att använda denna typ av teknik?

Hittills har vi arbetat med att kartlägga var i samhället som vätgas kommer kunna användas. Vi har landat i att vätgasteknik kan bli aktuellt inom transport, industrin och även som energibärare. Därtill finns ett stort intresse för att använda vätgas för energilagring.

Just nu arbetar vi med att se över hur vätgasteknik skulle kunna installeras i anslutning till Dåva kraftvärmeverk. Därefter är vår ambition att ansluta oss till vätgassystem på både regional och nationell nivå. Med så pass ny teknik är det dock viktigt att börja smått för att sedan expandera. Därför planeras ett pilotprojekt tillsammans med Umeå Kommun, med finansiering från EU, avseende vätgasteknik i Umeå Hamn.

Är koldioxidlagring en teknik för minskad klimatpåverkan som Umeå Energi planerar att använda?

Vi håller på att utforska det. I slutet av 2021 fick vi grönt ljus av Energimyndigheten för att utveckla biobaserad koldioxidinfångningkoldioxidinfångning, en typ av carbon capture and storage (CCS). Under 2022 inleds en förstudie och därefter planerar vi att börja fånga in koldioxid på försök. Men det kluriga är vad som ska göras med koldioxiden väl den har fångats in. Vi undersöker olika sätt att disponera infångad koldioxid, men den delen av processen väntas inte ta vid förrän 2030.

Kan du berätta mer om vilka planer som finns för cirkulära flöden och optimerad resursanvändning?

Vi utvecklar i dagsläget ett flertal tekniker inom just det här området. Ett exempel är förbränning av restprodukten slam som uppstår i reningsverk, som vid förbränning bildar aska och slagg, vilket i sin tur kan användas som insatsmaterial vid exempelvis vägbyggen. Inom fem år planerar vi att påbörja konstruktionen av en ny anläggning vid Dåva, en stor slamförbränningsanläggning som kommer ha kapacitet för att hantera slamprodukter från hela regionen. Det är ett arbete som väntas medföra stor klimatnytta i Umeåregionen.

Vad ser du för utmaningar och möjligheter med de här nytänkande projekten?

En utmaning är att det är svårt att planera för implementering av en teknik som är så pass ny att den ännu inte existerar. Avseende vätgasteknik är det dessutom en utmaning att rekrytera rätt kompetens eftersom konkurrensen om specialister är hård. Men trots de stora utmaningarna är det oerhört spännande att få vara med och utforska otrampad mark. Vi står inför stora förändringar och det känns bra att Umeå Energi är med och driver omställningen till en grön infrastruktur

Publicerad: 26 januari 2023 08:39 av Umeå Energi AB