Blue Supply Chains

Projektet Blue Supply Chains undersöker möjligheten att erbjuda fossilfria bunkringsbränslen och elladdning för fartyg i svenska hamnar samt ska studera förutsättningarna för grön vätgasproduktion i Sverige.

Utgångspunkt Umeå

Flygfoto över Umeå hamn

Fotograf: Lars Lindh

Logotyp för Interreg Baltic Sea Region

Bakgrund

Projektet består av två delar

Fossilfria bunkringsbränslen

Vätgas som bränsle för sjöfarten