Elnät och skog

Ett elnät som bäddar för omställning

Elektrifieringen ställer nya krav på elnätet i framtiden. Jan Eriksson är vd för Umeå Energi Elnät och ansvarar för det omfattande arbete som pågår med att förbereda den växande Umeåregionen för samhällsomställningen.

Publicerad: 31 maj 2024 kl. 09:32 av Umeå Energi AB

Person som sitter vid en brasa på en strand

Hållbar utveckling