Forskning och utveckling är en självklarhet i vårt arbete för hållbar utveckling
Vårt delägarskap i Sekab och samarbete med SLU är exempel på vårt arbete med forskning.

Forskning och utveckling spelar en viktig roll i vårt arbete för en hållbar framtid

För oss är forskning och utveckling en självklarhet i vårt arbete för hållbar utveckling. Genom delägarskap, dotterbolag och samarbeten så undersöker vi morgondagens drivmedel. 

Genom Sekab forskar vi på etanol

Vi är delägare i etanoltillverkaren Sekab (Svensk Etanolkemi AB), med säte i Örnsköldsvik. Förutom etanoltillverkning bedriver Sekab även forskning kring etanol.

Tillsammans med SLU gör vi om alger till energirik biomassa

Vid Dåva kraftvärmeverk pågår spännande forskning om alger i en unik pilotanläggning. Forskningen leds av doktor Francesco Gentili vid Institutionen för Vilt, Fisk och Miljö vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå och går ut på massproduktion av alger. Algerna ger en energirik biomassa, som sedan kan användas för att framställa bland annat biodiesel. Algerna lever på solljus, näring från avloppsvatten och koldioxid från rökgaser från Dåva 1.

Projektet inleddes 2007 och byggdes ut ytterligare under 2012. Den utvecklade algpiloten invigdes av Socialdemokraternas dåvarande partiordförande Stefan Löfven. Algforskningen har väckt stor uppmärksamhet såväl nationellt som internationellt.