Vattnets kretslopp beskådas av barn

Experiment: vattnets kretslopp

Välkommen ut för att testa vårt utomhusexperiment. Det finns flera aktiviteter på plats i parken.

Vatten är ett viktigt element i våra liv och här kan vi följa vattnets väg i kretsloppet. Vattnet avdunstar från marken, åker upp mot molnen för att där bilda regn som sen faller ner i våra älvar. Ur det forsande vattnet i älven kan vi sedan producera energi i vattenkraftverket.

Publicerad: 07 juni 2023 11:43 av Umeå Energi AB