Vi är delaktiga i ett flertal kulturbyggnader i Umeå

År 1888 skakades Umeå av en stor brand. Stora delar av staden totalförstördes och många byggnader brann ned till grunden. Men några historiska byggnader klarade sig undan lågorna och Umeå Energi har rustat upp ett flertal av dem. 

Smörasken

Smörasken ligger vid Umeå Energis huvudkontor på Storgatan 34 i centrala Umeå. Det vackra huset är ett litet stadspalats i måttfull nyrenässansstil, ritat av Axel Fredrik Oscar Cederberg. Det byggdes 1877–1879 som Umeås första bankhus och var ett av stadens första stenhus. Smeknamnet Smörasken har uppstått på grund av byggnadens rundade hörn.

Smörasken klarade den stora stadsbranden 1888, men var 1930 ett av Umeås mest förfallna hus, öde och tomt. Sedan 1980 är huset byggnadsminne. Det ägs av Umeå Energi, som 1992 gjorde en stor exteriör restaurering i linje med vad som gäller för kulturminnesmärken. I dag rymmer Smörasken kontorslokaler samt mötes- och utbildningslokaler.

von Ahns magasin

von Ahnska magasinet är ett hamnmagasin som ligger i Västra Strandgatans kurva ned mot Umeälven. Magasinet var ursprungligen en ladugård i timmer som byggdes av överstelöjtnanten Ludvig August von Hedenberg år 1887. Året efter att ladugården stod klar brann Umeå, men ladugården klarade sig, och byggnaden köptes samma år upp av Johan Viktor von Ahn. von Ahn lät sedan bygga till en lång länga ner mot älven.

Umeå Energi, vars huvudkontor ligger mellan von Ahnska magasinet och Smörasken, äger huset och har rustat upp dess exteriör. Magasinet är byggnadsminne sedan 1980.

Klabböle kraftverk vid Umeå Energicentrum

År 1898 beslöt Umeå stad att bygga ett vattenkraftverk i Klabböleforsen för att möta stadens efterfrågan på elektricitet. Maskinbyggnaden blev ett rödfärgat trähus med vitmålade snickerier, placerat på en hög mur av natursten. År 1899 invigdes kraftverket, som var ett av de första vattenkraftverken i Sverige. I samma veva togs ångkraftstationen i Umeå ur drift (som låg där Kafé Station finns i dag).

Kraftverket i Klabböle stod för merparten av elförsörjningen till Umeå stad fram till 1958 då verket stängdes för att det nyanlagda Stornorrfors kraftverk tagits i drift.

I dag ägs Klabböle kraftverk av Umeå Energi och är en del av Umeå Energicentrum, ett av Umeås mest populära utflyktsmål.

Båglampor

På Rådhustorget i centrala Umeå står två repliker av de 36 båglampor som 1892 spred det första elektriska ljuset i Umeå stad. I samband med vårt 100-årsfirande år 1992 skänkte Umeå Energi replikerna till Umeå kommun. Ytterligare en båglampa finns vid Umeå Energicentrum i Klabböle.

En båglampa är en lampa där ljuskällan skapas av en ljusbåge mellan två elektroder. Båglampan var den första elektriska lampan i Sverige.

Transformatorstationen vid Scharinska villan

Öst på stan i Umeå ligger en transformatorstation, granne med bland annat anrika Scharinska villan. När den byggdes på 1980-talet hade den grå betongfasad och platt tak. För att den bättre ska harmoniera med de omgivande byggnaderna har Umeå Energi anpassat den till gammal Umeåtradition. Den är numera inklädd med hyvlad träpanel och byggnaden har fått lister och oljemålning i grönt samt ett sadeltak.

Publicerad: 02 december 2022 08:33 av Umeå Energi AB