Vy över Dåva kraftvärmeverk, industribyggnad med skorsten

Dåva Kraftvärmeverk

De två kraftvärmeverken på Dåva Företagspark är hjärtat i Umeås fjärrvärmeförsörjning och Norrlands största kraftvärmeverk baserat på fasta bränslen. Här sker till största delen produktionen av Umeås fjärrvärme och en stor del el med en förbränningsteknik och rening av rökgaserna som väl motsvarar de krav som vi är ålagda.

Dåva 1 invigdes 2000 och har avfall som främsta bränsle. Tio år senare byggdes Dåva 2 för att möta den ökade efterfrågan på fjärrvärme. Dåva 2 drivs med biobränsle och är den hittills största miljöinvesteringen i Umeås historia.

Varje år får anläggningarna på Dåva tusentals besök. Skolklasser och branschkollegor, ministrar och internationella delegationer kommer hit för att lära sig mer och ta del av vår unika kompetens inom avfallsområdet.

Dåva kraftvärmeverk är en av världens mest energieffektiva och miljöanpassade anläggningar med avfall från samhället och biobränslen som avverkningsrester, flis, bark och spån. Dessa bränslen tas i huvudsak från regionen, vilket bidrar till sysselsättningen inom bland annat skogs- och transportnäringen.

Värmen som produceras här kan värma cirka 18 000 normalvillor under ett helt år. Produktionen av el är tillräcklig för att försörja cirka 6 500 villor med hushållsel.

Dåva 2 byggdes för att möta det ökade behovet av fjärrvärme i Umeå, men också för att minska användningen av fossila bränslen. Dåva 2 minskade radikalt andelen olja i Umeå Energis bränslemix och i och med tillkomsten av anläggningen förbättrades såväl miljöprestanda som leveranssäkerhet i den samlade värmeproduktionen

Fakta Dåva 1

  • Startår: 2000.

  • Effekt: fjärrvärme 55 MW, 12 MW el.

  • Bränslen: hushålls- och verksamhetsavfall.

  • Panntyp: Roster

  • Förbränningskapacitet: 20 ton/h (motsvarar cirka 65 MW). 

Fakta Dåva 2

  • Startår: 2010.

  • Effekt: 100MW värme och 35MW el

  • Bränsle: biobränsle.

  • Panntyp: fluidbäddpanna.

Publicerad: 06 december 2022 11:20 av Umeå Energi AB