Vy över Dåva kraftvärmeverk, industribyggnad med skorsten

Dåva Kraftvärmeverk

De två kraftvärmeverken på Dåva Företagspark är hjärtat i Umeås fjärrvärmeförsörjning och Norrlands största kraftvärmeverk baserat på fasta bränslen. Här sker till största delen produktionen av Umeås fjärrvärme och en stor del el med en förbränningsteknik och rening av rökgaserna som väl motsvarar de krav som vi är ålagda.

Publicerad: 31 maj 2024 kl. 09:29 av Umeå Energi AB