Vy över Dåva kraftvärmeverk, industribyggnad med skorsten

Dåva Kraftvärmeverk

Publicerad: 03 oktober 2023 kl. 19:29 av Umeå Energi AB