Umeå Energicentrum Sävar kraftstation

Sävar kraftstation

1995 flyttades det gamla kraftaggregatet från Sävar kraftstation till Umeå Energicentrum. Dessförinnan hade aggregatet och kraftstationen sedan 1934 försett Sävar belysningsföretag med el. 1989 köpte Umeå Energi upp Sävar belysningsföretag och 1993 stoppades stationen. I dess ställe installerades en modern rörturbin med tillhörande generator.

Bild: Sävar kraftstation står nedanför kraftverksmuseet
Foto: Johan Gunséus

Publicerad: 02 december 2022 08:33 av Umeå Energi AB