Fåren på Energicentrum

Möt fåren på sommarbete

Vi är glada över att de vackra fåren från Hälje gård sommarbetar på Umeå Energicentrum för att hjälpa till att hålla landskapet öppet och vackert.

Tänk på handhygienen

Att få träffa djur är något som många människor uppskattar. För att besöket ska bli så lyckat som möjligt är det viktigt att du skyddar både dig själv och djuren från smitta.

Det bra att tänka på vissa saker redan före besöket. Det kan finnas bakterier och andra smittämnen hos både människor och djur, som kan överföras och orsaka sjukdom hos människorna eller djuren (så kallade zoonoser). Sådana smittämnen kan överföras vid kontakt med djurets päls/hud, kroppsvätskor, gödsel eller miljö.

Exempel på smitta som kan överföras från djur till människor är bakterien som kan ge EHEC (kan ge allvarlig tarminfektion hos människan). Bakterien kan finnas i djurens gödsel (framförallt hos nötkreatur och får).

Barn under fem års ålder stoppar gärna fingrarna i munnen och är dessutom extra känsliga för infektioner. De bör därför hållas under särskild uppsikt. Personer med nedsatt immunförsvar är också extra infektionskänsliga.

Handtvätt är den viktigaste åtgärden

Att tvätta händerna är viktigast för att förebygga att smittor sprids från djur till människor liksom från människor till djur. Handtvätt minskar risken för att smittämnen fastnar på händerna och överförs vid kontakt från djur till människor eller från människor till djur. Enbart handsprit räcker inte för att avdöda vissa smittämnen och handsprit saknar effekt om händerna är synligt smutsiga eller kladdiga.

Om du ansvarar för barn eller andra personer som har svårt att själva tillgodogöra sig informationen om vilka regler som gäller bör de hållas under uppsikt och få hjälp med att tvätta händerna.

Publicerad: 07 juni 2023 10:56 av Umeå Energi AB