Skylt liknande en uppslagen bok

Historiska ljudberättelser

Vid Umeå Energicentrum finns Umeås första vattenkraftverk bevarat. Men hur var det att leva vid slutet av 1800-talet, vid den tid då Kraftverket byggdes? 

Ta del av vår utomhusguidning med historiska ljudberättelser när du har lust och i din egen takt för att lyssna och se foton från den tiden det begav sig. Skyltar med bilder och ljudberättelser finns utplacerade på fyra platser i parken. Berättelserna ger en inblick i livet vid slutet av 1800-talet, för dem som bodde på området som idag är vårt Energicentrum.

Publicerad: 02 december 2022 08:33 av Umeå Energi AB