Support och guider

Så funkar det

Tips & rådgivning

Kontakt & felanmälan

Så funkar det

Elnät bygger och underhåller elnätet i Umeåregionen samt levererar el till hushåll och företag. Löpande investeringar görs för att hålla hög leveranssäkerhet och därmed möjliggöra energisystemets omställning till 100% förnyelsebara energikällor. Vi bygger elnät för nyanslutningar och tillfälliga anslutningar till elnätet, samt tar uppdrag på entreprenad.

Bild på elmätare

Så fungerar elmätaren

Din elmätare talar om för oss hur mycket el du använder i din bostad. Här kan du se våra manualer för din elmätare.

Vy över Umeå vid älven

Investerar i regionen

Fler eldrivna fordon, nya fabriker och bostadsområden. Efterfrågan på el ökar i takt med samhällets energiomställning. Vi förstärker därför elnätet.

säkerhet_elledning

Säkerhet nära elektriska ledningar

Om du bor eller arbetar i närheten av elektriska ledningar kan du här läsa vad du ska tänka på för att undvika skador.

Tips & rådgivning

Vanliga frågor

Vi besvarar dina vanligaste frågor om elnät.

Fyra glödlampor som hänger

Avbrottsersättning

Om du är utan el längre än 12 timmar får du ersättning. Här kan du läsa mer.

Ett par glasögon i närbild som ligger på ett antal papper med text på.

Avtalsvillkor

Vad gäller? Här hittar du avtalsvillkoren för elnät.

Kontakt & felanmälan

Person arbetar med kablar i grop

Vid strömavbrott

Se information om nuvarande, planerade och historiska driftstörningar på avbrottskartan. Här kan du också skapa en prenumeration på driftinfo.

Tre devices som visar en dashboard

Förbrukning, avtal och fakturor

På Mina sidor kan du följa din elanvändning, se aktuella och historiska fakturor och få översikt över dina avtal.

Kontakta kundservice företag

Du kan alltid kontakta oss på något av nedanstående alternativ

Telefon

Prata med oss direkt

Mejl

Skriv till oss när det passar dig

Via formulär

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig