Två elbilar som laddar

Nu kommer elbilarna!

Ta nästa steg i den fossilfria omställningen – förbered för laddboxar

Vill ni installera laddboxar för fordonsladdning i er förening? En del av frågorna behöver ni som förening besluta om själva. Leverantörer av laddutrustning kan hjälpa till att besvara andra. Här tipsar vi om några saker som är bra att tänka på:

Effektbehov vid olika antal laddplatser:

En fråga som ofta är svår att besvara är hur stor mätarsäkring som behövs för ett större antal laddplatser. Ett sätt, förutsatt att lastbalansering används, kan vara att räkna på hur mycket energi som i genomsnitt behövs per bil vilket illustreras i exemplen nedan:

Elnätets kapacitet och laddning nattetid