EU-finansierade projekt

Här kan du läsa mer om våra pågående och avslutade bredbandsprojekt med EU-finansiering.

Pågående projekt

Två Umeå energi-anställda som jobbar ute i fält med fiberdragning. I bakgrunden syns en grävmaskin och runt om är grönskande träd. De anställda är iklädda varselkläder.

Villor i ytterområden

Medfinansieras av EU

OSN Hållbart Bredband i Västerbotten

Avslutade projekt

Logotyp Europeiska jordbruksfonden

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Följande projekt har beviljats stöd