EU-finansierade projekt

Inom Umeå kommun finns ett att antal områden på landsbygden där intresset för bredbandsanslutning har varit hög, med där marknaden inte kunnat möta upp p.g.a. för höga kostnader. För att möjliggöra en utbyggnad ansökte Umeå Energi och beviljades medfinansiering från landsbygdsprogrammet för åren 2014 - 2020. Stödet från landsbygdsprogrammet finansierades delvis från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Nedanstående projekt beviljades stöd och anslöts.

Logotyp Europeiska jordbruksfonden

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Bredbandsutbyggnaden har skett med hjälp av finansiellt stöd från Europeiska jordbruksfonden. Jordbruksfonden är en av fyra struktur- och investeringsfonder som ska bidra till en hållbar tillväxt. En av fondens huvudsakliga målsättningar är att uppnå en balanserad utveckling av ekonomi och samhälle på landsbygden.

Två Umeå energi-anställda som jobbar ute i fält med fiberdragning. I bakgrunden syns en grävmaskin och runt om är grönskande träd. De anställda är iklädda varselkläder.

Pågående projekt

Vi har blivit beviljade medel från Europeiska Unionen - NextGenerationEU för att ansluta adresser längs Södra Röbäcksvägen, i Flurkmark, Åliden och Norrfors. Aktuella adresser som erbjuds ansluning får ett vykort hemskickat.

Följande projekt har beviljats stöd

 • Projektnamn: Umeå Energi Projekt Stor- Malsjön (Mårdsjön). Projektet har journalnummer 2020-3300 inom Landsbygdsprogrammet.

 • Projektnamn: Umeå Energi Projekt Gravfors. Projektet har journalnummer 2020-3303 inom Landsbygdsprogrammet.

 •  Projektnamn: Umeå Energi Projekt Gärsjöbäck. Projektet har journalnummer 2020-3305 inom Landsbygdsprogrammet.

 • Projektnamn: Umeå Energi Projekt Högsturu – Stugunäs. Projektet har journalnummer 2020-3312 inom Landsbygdsprogrammet.

 • Projektnamn: Umeå Energi Projekt Kälen. Projektet har journalnummer 2020-3302 inom Landsbygdsprogrammet.

 • Projektnamn: Umeå Energi Projekt Obbola. Projektet har journalnummer 2020-3306 inom Landsbygdsprogrammet.

 • Projektnamn: Umeå Energi Projekt Storklyvan. Projektet har journalnummer 2020-3304 inom Landsbygdsprogrammet.

 • Projektnamn: Umeå Energi Projekt Övre Bruket. Projektet har journalnummer 2020-3301 inom Landsbygdsprogrammet

 • Projektnamn: Umeå Energi Bussjön. Projektet har projektnummer 2020-823 inom Landsbygdsprogrammet.

 • Projektnamn: Umeå Energi Bådahällan. Projektet har projektnummer 2020-821 inom Landsbygdsprogrammet.

 • Projektnamn: Umeå Energi Projekt Karlsvik och Holmen. Projektet har journalnummer 2018-2040 inom Landsbygdsprogrammet.

 • Projektnamn: Umeå Energi Projekt Kylören. Projektet har journalnummer 2018-2038 inom Landsbygdsprogrammet.

 • Projektnamn: Umeå Energi Stenviken. Projektet har projektnummer 2018-2039 inom Landsbygdsprogrammet.

 • Projektnamn: Umeå Energi Storhäggsjö. Projektet har projektnummer 2018-2042 inom Landsbygdsprogrammet.

 • Projektnamn: Umeå Energi Projekt 1. Områden som omfattas av projektet är Täfteåfjäden, Skeppsvik, Ostnäs, Ivarsboda. Projektet har journalnummer 2016-2066 inom Landsbygdsprogrammet.

 • Projektnamn: Umeå Energi Projekt 2. Områden som omfattas är områden Åsen utanför Holmsund, Djupsundsviken, Revet, Knivingen, Sillviken, Mölle, Norra Berga, Stor- och Lillnabbviken. Projektet har projektnummer 2016-2068 inom Landsbygdsprogrammet.

 • Projektnamn: Umeå Energi Projekt 3. Områden som omfattas är Norrbyn, Norrmjöle, Piparböle och Anumark. Projektet har projektnummer 2016-2070 inom Landsbygdsprogrammet.

 • Projektnamn: ume.net projekt 3.1 Områden som omfattas är Obbolahalvön – Själafjärden och del av Piparböle. Projektet har projektnummer 2015-802 inom Landsbygdsprogrammet.