Kontakta oss om du är missnöjd eller har klagomål

Vi vill att du ska vara nöjd med att vara kund hos Umeå Energi. Därför är det viktigt att du hör av dig till oss om något inte fungerar som det ska, om du tycker att vi har gjort något fel eller om du är missnöjd med våra tjänster.

Vår kundservice kan hjälpa dig med alla sorters kundärenden och vi rekommenderar att du tar kontakt med dem i första hand. Hos kundservice får du snabba svar och de kan lotsa dig till rätt person som hjälper dig med ditt ärende. För att underlätta arbetet är det bra om du har dina kunduppgifter och eventuella underlag i ärendet tillgängliga.

Kontakta kundservice

Ångerrätt och köp på distans

Tecknar du ett avtal med oss har du 14 dagars ångerrätt. Vill du ångra ditt avtal fyller du i en blankett och skickar in till oss.

Mer om ångerrätt

Är du inte nöjd med vår hantering kan du få ditt ärende prövat

Om du är missnöjd med vårt beslut eller hur ärendet hanterats och vill få ditt ärende prövat, finns det en rad instanser och myndigheter som hjälpa dig med rådgivning och omprövning.

Kommunens konsumentvägledning

Kan hjälpa dig som enskild konsument med råd inför ett köp, konsumentvägledning i förebyggande syfte och hjälp till självhjälp vid reklamationer och tvistlösningar. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri.

Umeå kommuns konsumentrådgivning

Umeå kommuns energi- och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivning i alla kommuner

Konsumenternas energimarknadsbyrå

En självständig byrå som kostnadsfritt informerar och ger råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden.

Konsumenternas energimarknadsbyrå

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Konsumenten kan vända sig till ARN för att pröva tvister mellan konsumenter och elnäts- respektive elhandelsföretaget som rör en vara, tjänst eller annan nyttighet som näringsidkaren har tillhandahållit konsumenten (konsumenttvister).

Allmänna reklamationsnämnden

Marknadsdomstolen

Hit kan du vända dig för att få hjälp med frågor om eller att pröva ett fall som gäller felaktig marknadsföring.

Patent- och marknadsdomstolen

Allmän domstol

Första instans är tingsrätt följt av hovrätt och högsta domstolen. Har allmän behörighet att pröva mål och ärenden som följer av lag.

Energimarknadsinspektionen (Ei)

Energimarknadsinspektionen är en tillsynsmyndighet för marknaderna el, naturgas och fjärrvärme.

Energimarknadsinspektionen

Fjärrvärmenämnden

Fjärrvärmenämnden medlar vid förhandlingar mellan fjärrvärmeföretag och fjärrvärmekunder om priser och övriga villkor för fjärrvärme enligt fjärrvärmelagen (2008:263).

Fjärrvärmenämnden vid Energimyndigheten

Mer information om allmän och energimarknadens konsumenträtt

Om ellagen

Energiföretagen

Energimyndigheten

Konsumentverket

Publicerad: 30 maj 2023 07:03 av Umeå Energi AB