Vy över Dåva kraftvärmeverk med sommaräng i förgrunden, blå himmel i bakgrunden

Hela fjärrvärmeleveransen blir klimatneutral

Det fungerar helt enkelt så att vi klimatkompenserar för den klimatpåverkan som din fjärrvärme orsakar. På det viset tillgodoses ditt värmebehov utan nettotillskott av koldioxid och andra växthusgaser till atmosfären.

Kompensationsåtgärder

För klimatneutral fjärrvärme inhandlas certifierade reduktionsenheter (CER, Certified Emission Reductions) som kompensation för den fossila delen av leveransen. I praktiken innebär det att Umeå Energi köper andelar i internationella klimatprojekt. De CER-finansierade projekten omfattas av FN- och EU-systemens regelverk.

Oberoende tredjepartsgranskning

Ett opartiskt revisionsföretag kontrollerar att klimatneutral fjärrvärme från Umeå Energi uppfyller de avtalade villkoren för produkten. De kompensationsåtgärder som genomförts beskrivs i årliga rapporter till kunderna.

Aktivt klimatpartnerskap

Genom att välja klimatneutral fjärrvärme gör du en aktiv insats för att minska det globala klimathotet. Umeå Energi har samma mål och ställer nu om sin produktportfölj i hållbar riktning – klimatneutral fjärrvärme är exempel på detta. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Möt några av våra kunder

Balticgruppen gör aktiva insatser för klimatneutrala byggnader

Kontakta kundservice företag

Du kan alltid kontakta oss på något av nedanstående alternativ

Telefon

Prata med oss direkt

Mejl

Skriv till oss när det passar dig

Via formulär

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig