Prisavtal Enkel

I prisavtal Enkel baseras din abonnerade effekt automatiskt på din historiska användning. Prisjusteringar kan göras den 1 januari varje år och priser gäller sedan t.o.m. 31 december samma år.* Avtalet löper tills vidare utan bindningstid – byte mellan avtal kan ske vid årsskifte. Priser gäller fr.o.m. 2023-01-01. Prisavtal Enkel är möjligt att få som ett 3-årsavtal där priskomponenterna binds tre år i taget. Se separat prislista för Enkel 3 år

Ger dig en jämn och förutsägbar kostnad för din uppvärmning. Passar dig som vill slippa beslut om abonnerad effekt och istället fokusera på din fastighet

  • Den abonnerade effekten baseras automatiskt på ett snitt av fastighetens årseffekt, tre år bakåt i tiden

  • Årseffekten är ett snitt av de tre högsta 12-timmarsmedelvärdena under året – ger en jämnare kostnad

  • Betala bara för det du använder

  • Tecknas vid varje årsskifte

  • Möjligt att få som ett treårsavtal där priskomponenterna binds tre år i taget

  • Inga påslag för uttag över abonnerad effekt

Prislista Enkel

Prisavtalet består av tre delar: effektpris, energipris och flödespremie.

Effektpris

Effektkostnaden styrs av den abonnerade effekt (A) som automatiskt sätts för dig baserat på snittet av fastighetens årseffekt** senaste tre åren – och fastighetens uttagsfaktor (B). Utifrån detta beräknas effektpriset enligt följande:

Abonnerad effekt i kW (A)Effektpris kr/år (k x A + m) x B
0-39(843 × A + 18) × B
40-249(772 × A + 2 832) × B
250-499(753 × A + 7 822) × B
500-749(716 × A + 26 033) × B
750-1 499(695 × A + 41 897) × B
1 500-2 999(671 × A + 76 977) × B
>3 000(659 × A + 88 142) × B

Uttagskvot

Normalårskorrigerad energianvändning i kWh (under jan-feb, dec)

dividerat med/genom

Normalårskorrigerad energianvändning i kWh (under jan-apr, sep-dec)

Uttagsfaktorn (B) beräknas utifrån fastighetens uttagskvot, vilken beräknas på följande sätt. Med hjälp av uttagskvoten (U) beräknas sedan fastighetens uttagsfaktor enligt nedan. Uttag över och under tilldelad abonnerad effekt tillämpas inte i detta avtal.

Uttagskvot (U)Uttagsfaktor (B)
-0,2990,93
0,300-0,4990,35 × U + 0,825
0,500-0,7991,34 × U + 0,330
0,800–1,40

Energipris (exkl. moms)

Periodöre/kWh
Vinter (jan–mars/nov–dec)53,8
Vår/höst (april–maj/sep–okt)34,4
Sommar (jun–aug)20,1

Flödespremie

En fjärrvärmeanläggning som under perioden 1/10–30/4 använder mindre än 17 liter fjärrvärmevatten för ett energiuttag på 1 kWh får en positiv flödespremie som minskar kostnaden. Flödespremien beräknas enligt nedan:

(Q/Wkund – Q/Wreferens) x BONUS x ENERGI = Flödespremie

Begreppet Q/Wkund i formeln ovan, är din specifika mängd fjärrvärmevatten (liter) i förhållande till uttagen energi (kWh). Q/Wreferens är 17 liter/kWh. BONUS är 0,002 kr/liter fjärrvärmevatten. ENERGI är din energianvändning i kWh.

*För fullständiga villkor se Prisvillkor för fjärrvärme i Umeå Kommun samt Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet.

* Årseffekt är ett snitt av de tre högsta 12-timmarsmedelvärdena under året.

Prishistorik

Är du intresserad av att jämföra priser? Här hittar du historiska prislistor.

Kontakta kundservice företag

Du kan alltid kontakta oss på något av nedanstående alternativ

Telefon

Prata med oss direkt

Mejl

Skriv till oss när det passar dig

Via formulär

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig