Prisavtal Enkel

I prisavtal Enkel baseras din abonnerade effekt automatiskt på din historiska användning. Prisjusteringar kan göras den 1 januari varje år och priser gäller sedan t.o.m. 31 december samma år.* Avtalet löper tills vidare utan bindningstid – byte mellan avtal kan ske vid årsskifte. Priser gäller fr.o.m. 2024-01-01. Prisavtal Enkel är möjligt att få som ett 3-årsavtal där priskomponenterna binds tre år i taget. Se separat prislista för Enkel 3 år

Prislista Enkel

Prisavtalet består av tre delar: effektpris, energipris och flödespremie.

Effektpris

Effektkostnaden styrs av den abonnerade effekt (A) som automatiskt sätts för dig baserat på snittet av fastighetens årseffekt** senaste tre åren – och fastighetens uttagsfaktor (B). Utifrån detta beräknas effektpriset enligt följande:

Begrepp och formler

Abonnerad effekt i kW (A)Effektpris kr/år (k x A + m) x B
0-39(910 × A + 19) × B
40-249(834 × A + 3 059) × B
250-499(813 × A + 8 448) × B
500-749(773 × A + 28 115) × B
750-1 499(750 × A + 45 249) × B
1 500-2 999(725 × A + 83 135) × B
>3 000(712 × A + 95 194) × B

Uttagskvot

Uttagskvot (U)Uttagsfaktor (B)
-0,2990,93
0,300-0,4990,35 × U + 0,825
0,500-0,7991,34 × U + 0,330
0,800–1,40

Energipris (exkl. moms)

Periodöre/kWh
Vinter (jan–mars/nov–dec)58,1
Vår/höst (april–maj/sep–okt)37,2
Sommar (jun–aug)21,7

Flödespremie

En fjärrvärmeanläggning som under perioden 1/10–30/4 använder mindre än 17 liter (0,017 m3) fjärrvärmevatten för ett energiuttag på 1 kWh får en positiv flödespremie som minskar kostnaden. Flödespremien beräknas enligt nedan:

(Qkund / Wkund – QWref) x K x W = Flödespremie

Prishistorik

Är du intresserad av att jämföra priser? Här hittar du historiska prislistor.

Kontakta kundservice företag

Du kan alltid kontakta oss på något av nedanstående alternativ

Telefon

Prata med oss direkt

Mejl

Skriv till oss när det passar dig

Via formulär

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig