Prisavtal Enkel 3 år

I prisavtal Enkel 3 år baseras din abonnerade effekt automatiskt på din historiska användning. Prisjusteringar kan göras den 1 januari och priser gäller sedan t.o.m. 31 december 2025.* Avtalet löper med en bindningstid på tre år– byte till ett annat avtal kan ske efter avtalstidens slut. Priser gäller fr.o.m. 2024-01-01.

Prislista Enkel 3 år

Prisavtalet består av tre delar: effektpris, energipris och flödespremie.

Effektpris

Effektkostnaden styrs av den abonnerade effekt (A) som automatiskt sätts för dig baserat på snittet av fastighetens årseffekt** senaste tre åren – och fastighetens uttagsfaktor (B). Utifrån detta beräknas effektpriset enligt följande:

Abonnerad effekt i kW (A)Effektpris kr/år (k x A + m) x B
0-39(956 × A + 20) × B
40-249(876 × A + 3 215) × B
250-499(854 × A + 8 878) × B
500-749(812 × A + 29 547) × B
750-1 499(788 × A + 47 553) × B
1 500-2 999(762 × A + 87 369) × B
>3 000(748 × A + 100 041) × B

Uttagskvot

Uttagskvot (U)Uttagsfaktor (B)
-0,2990,93
0,300-0,4990,35 × U + 0,825
0,500-0,7991,34 × U + 0,330
0,800–1,40

Energipris (exkl. moms)

Periodöre/kWh
Vinter (jan–mars/nov–dec)61,1
Vår/höst (april–maj/sep–okt)39,0
Sommar (jun–aug)22,8

Flödespremie

En fjärrvärmeanläggning som under perioden 1/10–30/4 använder mindre än 17 liter fjärrvärmevatten för ett energiuttag på 1 kWh får en positiv flödespremie som minskar kostnaden. Flödespremien beräknas enligt nedan:

Prishistorik

Är du intresserad av att jämföra priser? Här hittar du historiska prislistor.

Kontakta kundservice företag

Du kan alltid kontakta oss på något av nedanstående alternativ

Telefon

Prata med oss direkt

Mejl

Skriv till oss när det passar dig

Via formulär

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig