En yngre tjej sitter framför en laptop och jobbar. I bakgrunden syns kollegor som diskuterar och ser ut att jobba.

Bredband till företag

En framtidssäker bredbandslösning som passar din verksamhet.

Tre steg till en optimal bredbandslösning

I Sverige är det digitala livet lika vardagligt som det verkliga livet, därför är det viktigt med ett stabilt och driftsäkert bredband. För att säkerställa att uppkopplingen motsvarar verksamhetens behov kan det vara läge att se över viktiga delar som hastighet, servicenivå och tjänster.

Hur snabbt bredband behöver din verksamhet?

Valet av hastighet styrs både av antalet uppkopplade enheter och själva användningen av bredbandet. 100 Mbit/s räcker långt för många organisationer, medan ett företag som arbetar på distans och har behov för att koppla upp sig mot en server eller kunna skicka stora filer kan behöva en högre hastighet.

Hur hanterar din verksamhet ett driftavbrott?

Nästa aspekt att ta ställning till är hur lång tid ditt företag skulle klara sig utan bredband, vid ett eventuellt fel i leveransen. Genom en avtalad servicenivå vet du på förhand inom vilken tidsram hjälp finns att få. I de fall där bredbandet är kritiskt för verksamheten kan du teckna en servicenivå som garanterar snabb felavhjälpning.

Vilka tjänster behöver din verksamhet?

Umeå Energis fibernät står för själva infrastrukturen, bredbandsåtkomsten. I det öppna stadsnätet finns ett flertal tjänsteleverantörer, som bland annat ser till att du kan koppla upp dig på internet. Du har också möjlighet att välja tilläggstjänster som bland annat kom-i-gång-hjälp, videokonferensutrustning och IoT-tjänster.

– Vi jobbar aktivt för att alla i regionen ska ha tillgång till snabbt bredband med ett brett tjänsteutbud. Med en beredskapskedja i egen regi som jobbar dygnet runt, årets alla dagar kan vi säkerställa en hög leveranstillgänglighet, säger Jens Einarsson, leveransledare Umeå Energi.

Två olika lösningar

Utifrån det du kom fram till i de tre stegen ovan har vi två lösningar för dig - antingen en startklar och färdig paketlösning eller så sätter vi tillsammans ihop en lösning som passar just din verksamhets behov. Oavsett hur dina tankar går - kontakta oss så fixar vi en bredbandslösning som är optimal för dig.

Box i vitt och grönt. På boxen syns Umeå Energis logga och en svart text där det står 100 Mbit/s

Färdig paketlösning: Bredband 100 Mbit/s

Passar dig som har en mindre komplex IT-miljö och inte lika höga krav på felavhjälpning. Här ingår den lägsta supportnivån med felavhjälpning inom 3-5 arbetsdagar. Med dessa paket får du snabbt en enklare lösning.

Box i vitt och grönt. På boxen syns Umeå Energis logga och en svart text där det står ett stort frågetecken och ordet Flexibel

Företag Flexibel

Vår flexibla lösning är till för dig som kräver lite mer av ditt bredband. Du kan fritt välja mellan en mängd olika bredbandshastigheter, supportnivåer och tillval. Du väljer själv innehållet och kombinerar ihop en lösning som passar dina behov. Eftersom ditt bredbandsbehov kan variera har Umeå Energi och de flesta tjänsteleverantörer ingen bindningstid.

Kom-igång-tjänst ingår.

Fler tjänster för dig

Förutom tryggt, stabilt och framtidssäkert bredband har du en rad andra tjänster att välja mellan. Diskutera med våra bredbandssäljare vad som kan passa dig och din verksamhet.

Bild som visar en vy över stadskärnan i Umeå sett från älven. Blå illustrationer som visar hur signaler skickas i ett trådlöst nätverk.

LoRa - smart styrning

LoRa är en digital infrastruktur och är en världsledande metod för IoT världen över. LoRa hanterar bland annat mätning, övervakning, larm, reglering och rondering och kan till exempel indikera tömning av soptunnor, kontrollera stängda dörrar eller positionering av objekt.

En bild ovanifrån över en stadsvy med en pålagd illustration som visar olika anslutningspunkter

Ethernet - koppla samman enheter

Ethernet är för dig som vill koppla samman olika punkter som är anslutna till stadsnätet på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. Vi har ett tryggt och stabilt nät så du slipper ovälkomna avbrott och använder oss av en preciserad teknik. En stor fördel med nätstrukturen är att ni kan kommunicera mellan era punkter utan att gå ut på internet, vilket i praktiken innebär att du minimerar de generella risker som internet medför. Vi erbjuder tjänsterna Ethernet Light och Ethernet Medium med möjlighet att utforma dess innehåll utifrån ert specifika kundbehov.

En bild i blått ljus som visar en serverhall med blå och gröna lampor.

Företagshotell

Om du hyr ut lokaler till flera företag skall du fråga efter vårt koncept mot företagshotell. Lokalen blir attraktiv vid uthyrning och hyresgästerna får ett bra och stabilt bredband med en preciserad teknik som underlättar arbetsdagen. Priset blir förmånligt och bredbandet fungerar direkt. Det blir snabbt, enkelt och bekvämt för dig och dina hyresgäster.

Två nätverkstekniker som står framför en vägg med hundratals sladdar och anslutningar.

Så använder Region Västerbotten svartfiber

I en alltmer digitaliserad sjukvård är det av största vikt att IT-infrastrukturen alltid fungerar. Region Västerbotten beställer med jämna mellanrum nya svartfiber-anslutningar i Umeåområdet av Umeå Energi.

Beställ bredband idag

Kontakta oss så sätter vi ihop en bredbandslösning som möter din verksamhets behov.

Fyll i intresseanmälan