En yngre tjej sitter framför en laptop och jobbar. I bakgrunden syns kollegor som diskuterar och ser ut att jobba.

Bredband till företag

Tre steg till en optimal bredbandslösning

I Sverige är det digitala livet lika vardagligt som det verkliga livet, därför är det viktigt med ett stabilt och driftsäkert bredband. För att säkerställa att uppkopplingen motsvarar verksamhetens behov kan det vara läge att se över viktiga delar som hastighet, servicenivå och tjänster.

Hur snabbt bredband behöver din verksamhet?

Valet av hastighet styrs både av antalet uppkopplade enheter och själva användningen av bredbandet. 100 Mbit/s räcker långt för många organisationer, medan ett företag som arbetar på distans och har behov för att koppla upp sig mot en server eller kunna skicka stora filer kan behöva en högre hastighet.

Hur hanterar din verksamhet ett driftavbrott?

Nästa aspekt att ta ställning till är hur lång tid ditt företag skulle klara sig utan bredband, vid ett eventuellt fel i leveransen. Genom en avtalad servicenivå vet du på förhand inom vilken tidsram hjälp finns att få. I de fall där bredbandet är kritiskt för verksamheten kan du teckna en servicenivå som garanterar snabb felavhjälpning.

Vilka tjänster behöver din verksamhet?

Umeå Energis fibernät står för själva infrastrukturen, bredbandsåtkomsten. I det öppna stadsnätet finns ett flertal tjänsteleverantörer, som bland annat ser till att du kan koppla upp dig på internet. Du har också möjlighet att välja tilläggstjänster som bland annat kom-i-gång-hjälp, videokonferensutrustning och IoT-tjänster.

Två olika lösningar

Box i vitt och grönt. På boxen syns Umeå Energis logga och en svart text där det står 100 Mbit/s

Färdig paketlösning: Bredband 100 Mbit/s

Fler tjänster för dig

Förutom tryggt, stabilt och framtidssäkert bredband har du en rad andra tjänster att välja mellan. Diskutera med våra bredbandssäljare vad som kan passa dig och din verksamhet.

Bild som visar en vy över stadskärnan i Umeå sett från älven. Blå illustrationer som visar hur signaler skickas i ett trådlöst nätverk.

LoRa - smart styrning

En bild ovanifrån över en stadsvy med en pålagd illustration som visar olika anslutningspunkter

Ethernet - koppla samman enheter

En bild i blått ljus som visar en serverhall med blå och gröna lampor.

Företagshotell

Två nätverkstekniker som står framför en vägg med hundratals sladdar och anslutningar.

Så använder Region Västerbotten svartfiber

Beställ bredband idag

Fyll i intresseanmälan