En vy över flertalet lägenhetshus i rött tegel med vita balkonger. I förgrunden en grönyta med en lekplats.

BRF och Samfällighet

Beställ bredband tillsammans med grannarna.

Optimal bredbandslösning för din BRF eller förening

Det digitala livet är lika vardagligt som det verkliga livet, därför är det viktigt med en snabb och stabil uppkoppling. Klart att hela föreningen ska ha tillgång till ett bredband som inte sviker - oavsett hur de olika hushållens behov ser ut.

Välj rätt lösning utifrån hushållens behov

Vi erbjuder två kollektiva lösningar med förmånliga priser. Här finns möjlighet till flexibel valfrihet för unika behov eller en enhetlig lösning för alla. Båda lösningarna omfattar bredband, internetaccess, tv och tilläggstjänster.

Föreningsportal -  flexibelt för unika behov

När bredbandsbehovet varierar mellan hushåll tillhandahåller vi en digital portal där varje användare själv jämför, beställer och avslutar önskade tjänster. Föreningsportalen är tillgänglig alla dagar, dygnet runt och ständigt uppdaterad med aktuella erbjudanden.

Varje hushåll väljer egna tjänster utifrån behov. En kollektiv nätavgift faktureras föreningen och hushållen betalar individuellt för valda tjänster.

Stängd kollektiv lösning - förvalt utbud

Har föreningens hushåll likartade bredbandsbehov ordnar vi ett avtal med förvald hastighet och tjänsteleverantör. Samma för alla, helt enkelt.

Föreningen väljer samma tjänster för alla hushåll och samtliga avgifter faktureras föreningen kollektivt.

Andra tjänster för er

Bild som visar en vy över stadskärnan i Umeå sett från älven. Blå illustrationer som visar hur signaler skickas i ett trådlöst nätverk.

LoRa - smart styrning

LoRa är en digital infrastruktur och är en världsledande metod för IoT världen över. LoRa hanterar bland annat mätning, övervakning, larm, reglering och rondering och kan till exempel indikera tömning av soptunnor, kontrollera stängda dörrar eller positionering av objekt.

Vi hjälper er hitta rätt lösning

Oavsett ert utgångsläge kan vi hjälpa till med allt från planering till färdig lösning. Tillsammans undersöker vi förutsättningarna att ansluta er till det öppna stadsnätet och de val som hör till.

Fyll i intresseanmälan