Två personer arbetar med bredbandsutrustning

Så använder Region Västerbotten svartfiber

I en alltmer digitaliserad sjukvård är det av största vikt att IT-infrastrukturen alltid fungerar. Region Västerbotten beställer med jämna mellanrum nya svartfiber-anslutningar i Umeåområdet av Umeå Energi. Accesserna kan till exempel vara mellan sjukhus och vårdcentral för att journalsystem ska kunna användas utan störningar. 

– Svartfiber är stabil och har hög säkerhet och tillgänglighet, dessutom har det visat sig vara både enkelt och kostnadseffektivt för oss att anlita Umeå Energi, säger Peter Garpefjäll, teamledare/systemförvaltare Nätverk & IT-säkerhet på Region Västerbotten.

Av Umeå Energi kan Region Västerbotten beställa punkt till punkt-förbindelser med hög kapacitet. Umeå Energi tillhandahåller enbart fibern, landstinget äger utrustningen som ansluts och styr innehållet själva (utrustning, kapacitet, kostnad). 

– Med svartfibern har vi kontroll på kapaciteten och kostnaderna och kan sätta ut den hårdvara som behövs. Vi brukar säga att vi lyser upp fibern själva, säger Peter Garpefjäll.

Tryggt och enkelt

Han beskriver förfarandet med beställningarna hos Umeå Energi som mycket smidigt. När det finns behov av nya anslutningar hör han av sig till sina kontaktpersoner på Umeå Energi, får en offert och beställer därefter förbindelsen. 

– Vi har jobbat ett tag ihop och byggt upp ett förtroende, vi vet vad vi får när vi anlitar Umeå Energi. Det är tryggt och enkelt. Med andra nätägare har vi varit med om att kostnaderna ändrats plötsligt och så vill vi inte ha det, berättar Peter Garpefjäll.

Minimera störningar

Sjukvården är idag avhängig av att allt digitalt fungerar utan störningar. Strular IT-kommunikationerna drabbar det omgående landstingspersonalens vardag och givetvis också patienterna. Ytterligare en aspekt med kraftfull och väl fungerande IT-infrastruktur är att den möjliggör telemedicin, vård på distans, vilket kan höja patientnyttan och också är bra för miljön eftersom det innebär färre resor. Givetvis kan telemedicin också ge tidsbesparingar. 

– Samarbetet med landstinget är givande på många olika sätt. Det känns bra att vi genom svartfiber kan bidra till bra service för patienterna i Umeåregionen och att vi gör hållbara och miljöanpassade vårdlösningar möjliga, säger Kurt Pudas, kundansvarig på Umeå Energi för bredbandsaffären med Region Västerbotten.

Publicerad: 30 november 2022 12:17 av Umeå Energi AB