Översikt Landis Gyr

Bild på elmätare

 1. Mätarställning
  Efter ett strömavbrott dröjer det 30 minuter innan mätaren har återställts och visar värden igen.

 2. Ikon
  I display finns en ikon som blinkar i takt med förbrukningen.

 3. Mätarnummer
  Mätarnumret är 16 siffror långt

 4. Umeå Energis terminal för kommunikation
  Normalt lyser eller blinkar en grön diod.
  Syns ingen diod eller om den lyser med rött sken vill att du kontaktar vår kundservice.

Manualer

Användarmanual Politerm 760

Ansvarig

Umeå Energi Elnät AB

webmaster@umeaenergi.se