Översikt Kamstrup Omnipower

Denna elmätare mäter din elförbrukning och är även förberedd för att mäta elproduktion från exempelvis solceller på ditt tak. Via radionät kommunicerar elmätaren dagligen med våra system, mätvärden samlas in, elkvalitén mäts och strömavbrott registreras. Elmätaren har en integrerad brytare vilket betyder att frånkoppling kan göras såväl lokalt genom knapptryckning som på distans från våra system.

Bild på elmätare

Frånslag och tillslag av brytare

Frånslag av brytare

Tillslag av brytare

Manualer

OMNIPOWER Datablad

OMNIPOWER Installationsanvisningar

Han module P1 Datablad

P1 Companion Standard