Översikt Kamstrup Omnipower

Denna elmätare mäter din elförbrukning och är även förberedd för att mäta elproduktion från exempelvis solceller på ditt tak. Via radionät kommunicerar elmätaren dagligen med våra system, mätvärden samlas in, elkvalitén mäts och strömavbrott registreras. Elmätaren har en integrerad brytare vilket betyder att frånkoppling kan göras såväl lokalt genom knapptryckning som på distans från våra system.

Bild på elmätare

1. Display – Visar mätarställning (kWh).

2. Tryckknapp – (Vänster) Knapp för att växla mellan olika visningslägen i displayen

3.  Lysdioder – Övre dioden blinkar i takt med förbrukningen (1000 impulser/kWh). Undre dioden lyser om mätarens inbyggda brytare är frånslagen, kundens anläggning är då strömlös.

4. Mätarnummer – Mätarnumret är 8 siffror långt.

5. Kundgränssnitt – Plats för Kamstrup HAN-modul P1 som möjliggör online-data från elmätaren via en RJ12-anslutning. För att framtidssäkra möjligheten att ansluta tredjepartsprodukter mot kundgränssnittet har Umeå Energi beslutat att följa den svenska branschrekommendationen från 3/12-2019. Standarden baseras på P1 Companion Standard version 5.0.2 och IEC 62056-21 Mode D. 

OBS. Elmätaren klarar inte att förse kundgränssnittet med tillräcklig spänning och ström för att uppfylla kravet i P1 Companion Standard version 5.0.2. Därför behövs alltid en extern strömförsörjning. Se Han module P1 Datablad nedan för hur man kan gå till väga.

Vill du som kund använda kundgränssnittet är du varmt välkommen att kontakta vår kundservice. 

Frånslag och tillslag av brytare

Frånslag av brytare

  1. Tryck på vänstra knappen, tills displayen visar DCON i högra hörnet

  2. Tryck och håll in den vänstra gröna knappen tills brytaren slår ifrån (ca 10 sek, hörs tydligt)

  3. En röd lysdiod blinkar till vänster om knappen

Tillslag av brytare

  1. Tryck och håll in den gröna knappen tills brytaren slår till.
    OBS! Vid tillslag kan displayen vara i vilket läge som helst utom i DCON

Manualer

OMNIPOWER Datablad

OMNIPOWER Installationsanvisningar

Han module P1 Datablad

P1 Companion Standard

Ansvarig

Umeå Energi Elnät AB

webmaster@umeaenergi.se