Manuell förbrukningsfrånkoppling - om elen inte räcker till

Effektbrist avgör

Om det inte finns tillräckligt med el i Sverige förhindrar Svenska kraftnät ett större avbrott genom att beordra att elen stängs av en kortare tid i ett område.

SVK tar beslut

Svenska kraftnät beordrar elnätsbolag att koppla bort en viss mängd el, meddelar allmänheten löpande om risk för effektbrist och fortsätter hålla elnätet stabilt under avbrottet.

Elnätsbolag agerar

Elnätsbolaget kopplar bort ledningar och elanvändare inom 15 minuter. Avbrottet genomförs med hänsyn till prioriterade elanvändare i området. Frånkopplingen är som ett vanligt strömavbrott, fast kontrollerat.

Förbered dig

Alla elanvändare har ansvar för att klara ett strömavbrott. Om du är förberedd bidrar du till att vi bättre klarar en påfrestning. Anpassa din hemberedskap utifrån dina behov.

Vad kan du själv göra?

illustration över dygnets två effektoppar

Undvika att tvätta och torktumla

Undvika att diska

Undvika att ladda elbilen

Laga mat senare på kvällen

Så förbereder du dig för strömavbrott

MSB:s tips och råd

Få ett SMS eller mejl vid avbrott

Prenumerera här

Frågor och svar

Vi har samlat svaren på de vanligaste frågorna kring manuell frånkoppling.

Överblick och länkar

Energisituationen i Sverige och Europa är ansträngd. Här hittar du information från de olika myndigheterna kring läget och utvecklingen inom energiområdet i Sverige.

SVK ansvarig myndighet

Svenska kraftnät ansvarar för elförsörjningen i Sverige och leder nödåtgärden manuell frånkoppling.

Varje kilowattimme (kWh) räknas

Energimyndighetens informationskampanj ska bidra till ändrade vanor och ökad kunskap för att minska elanvändningen.

Varför minska och flytta vår elanvändning

Energimarknadsinspektionen (Ei) arbetar bland annat för att trygga samhällets behov av fungerande energidistribution.

Förberedelser och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ger rådgivning kring beredskap och förberedelser inför en eventuell kris.

Elektronisk kommunikation

Post- och telestyrelsen (PTS) samlar rådgivande förberedelser kring elektronisk kommunikation beroende av el.

Energiförsörjningen i Sverige

Regeringskansliet samlar och uppdaterar löpande information om Sveriges energiförsörjning.

Mer information och kontakt

Person som läser en bok

Få aktuell driftinformation

Prenumerera på driftinformation och få information via sms och mejl om aktuella avbrott.

Tre devices som visar en dashboard

Förbrukning, avtal och fakturor

På Mina sidor kan du följa din elanvändning, se aktuella och historiska fakturor och få översikt över dina avtal.

Person som skriver på en whiteboard

Ytterligare rådgivning

Har du frågor eller önskar ytterligare rådgivning är du välkommen att kontakta kundservice.