Översiktskarta_samråd_ändring_Dåva

Samråd ändring Dåva

Avseende markförläggning av del av en befintlig 145 kV-luftledning (72 AS) mellan Station Dåva och stolpe 35, Umeå kommun, Västerbottens län.

Synpunkter och information som kan vara värdefull för det fortsatta arbetet önskas senast 27 oktober 2021.

Umeå Energi ämnar ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för markförläggning av en delsträcka av en befintlig 145 kV-luftledning mellan station Dåva och Stolpe 35 (72AS), nordöst om Umeå i Umeå kommun. Umeå Energi kommer i samband med markförläggningen av 145 kV-ledningen även markförlägga en delsträcka av befintlig 45 kV-ledning (NL023) som går längs med 145 kV-ledningen. 45 kV-ledningen omfattas av områdeskoncession och ingår inte i koncessionsansökan.

De befintliga ledningarna är viktiga för strömförsörjningen till Sävar. Syftet med att markförlägga delsträckorna är att möjliggöra plats för verksamheten inom detaljplan Anumark 1:20 mfl på önskemål från Umeå kommun.

Samrådet gäller:

Markförläggning av en delsträcka av en befintlig 145 kV-luftledning mellan station Dåva och Stolpe 35. Samrådsunderlag med mer information finner ni här nedan.

Samrådsunderlag (pdf)

Kontakta Sweco om du har några frågor

På uppdrag av Umeå Energi ansvarar Sweco för samråd och tillståndsfrågor i projektet. Önskar ni information, ställa frågor och/eller lämna synpunkter kan ni kontakta Klara via e-post klara.brannstrom@sweco.se, via tel. 070-354 39 77 eller skriftligen till: 

Sweco Sverige AB 
att. Klara Brännström 
Box 110 
901 03 Umeå

Synpunkter och information som kan vara värdefull för det fortsatta arbetet önskas senast 27 oktober 2021.

Publicerad: 05 april 2023 08:17 av Umeå Energi AB