Elpriskompensationen – du får en engångsutbetalning

Du som är ansluten till vårt elnät och är aktuell för elpriskompensation kommer få din ersättning genom en engångsutbetalning. Utbetalningarna kommer påbörjas under slutet av maj. Fördelen för dig som kund är att du får tillgång till hela ditt ersättningsbelopp direkt.

Elpriskompensation - förlopp

Hur ser processen ut?

  1. Du som är aktuell för kompensation och är ansluten till vårt elnät har fått ett informationsbrev skickat till dig med posten under början av maj.

    Du behöver anmäla bankkonto för att få in dina pengar på den bank och det bankkonto du önskar. Det gör du till Swedbanks kontoregister. Uppgifterna ska höra till en svensk bank. Notera att du inte behöver vara kund hos Swedbank för denna registrering.
  2. En kreditfaktura skickas snart till dig via posten. På den framgår det hur mycket pengar du kommer få tillbaka och för vilken period. Du behöver inte göra något med fakturan, den är endast för din information.
  3. Efter det sker utbetalningen till det bankkonto du angivit. Har du inte möjlighet att anmäla konto till Swedbank så får du pengarna via en utbetalningsavi som skickas till dig med posten.

Legitimera dig aldrig med Bank-ID under telefonsamtal

I andra delar av landet har det skett bedrägeriförsök kopplat till elpriskompensationen. Vi har inga indikationer på att det skett hos våra kunder. Vi kommer aldrig be dig att legitimera dig via Bank-ID under telefonsamtal eller i övrig kontakt med oss. Känner du dig osäker är du varmt välkommen att kontakta vår kundservice.

Vanliga frågor

Jag har fått en utbetalningsavi – vad gör jag nu?

Du kan lösa in din avi online om du har ett Mobilt BankID eller säkerhetsdosa hos Swedbank. Det är kostnadsfritt och du gör det på Swedbanks webbsida för kontoregister. Du behöver inte vara kund hos Swedbank – utan pengarna kan sättas in på ditt konto hos en annan bank.

Har du inte möjlighet att lösa in din avi online går det bra att göra det vid något av Swedbanks bankkontor. Du kan även lösa in din avi hos angivna ombud - hos ombuden tillkommer en avgift.

Vad händer om jag ändrar ett befintligt konto hos Swedbanks kontoregister?

Om du sedan tidigare har ett anmält bankkonto i Swedbanks kontoregister för andra insättningar, och anmäler ett nytt konto, kan detta påverka andra utbetalningar som till exempel lön, barnbidrag etc. Alla utbetalningar går alltså mot det senast registrerade kontot.

Jag har fått en kreditfaktura med ett minusbelopp – vad innebär det?

Kreditfakturan du fått visar det belopp du kommer få tillbaka i elpriskompensation. Minustecknet framför beloppet visar att det rör sig om pengar tillgodo för dig. Du behöver inte göra något med fakturan, den är endast för din information.

På Mina Sidor ligger kreditfakturan som obetald och har ett förfallodatum – behöver jag göra något?

Du behöver inte göra något med fakturan, varken den fysiska pappersfakturan eller versionen som ligger i Mina Sidor. Den ligger med status obetald vilket kommer ändras till status betald när utbetalningen är genomförd. Alla fakturor som läggs in i systemet får automatiskt ett förfallodatum 30 dagar senare. Det är inget du behöver ta hänsyn till eller agera på. Kreditfakturan är endast för din information.

Varför gör ni en engångsutbetalning istället för att göra avdrag på fakturan?

Vi har sett att en engångsutbetalning blir fördelaktigt eftersom du som kund får tillgång till hela ersättningsbeloppet direkt. Avdrag på fakturan skulle för många av våra kunder innebära att ersättningen drar ut på tiden över flera månader.

Hur kan jag se hur mycket pengar jag kommer få?

Mina sidor kan du se din elförbrukning över tid och även för de aktuella månaderna. Där hittar du även dina gamla fakturor där du kan se hur din elförbrukning har sett ut. Det gäller oavsett om du är elnätskund eller elhandelskund. Genom att jämföra din förbrukningsnivå för de aktuella månaderna med modellen utformad som en trappa där ersättningen för respektive förbrukningsnivå framgår, kan du räkna ut vilken ersättning du kommer få. En kreditfaktura kommer skickas till dig via posten. På den framgår det hur mycket pengar du kommer få tillbaka och för vilken period.

När kan elpriskompensationen betalas ut till mig?

Du som är aktuell för kompensation kommer att få en kreditfaktura hemskickad där det framgår hur mycket pengar du kommer få utbetalt och för vilka månader. Därefter kan vi påbörja utbetalningarna. Utbetalningarna kommer påbörjas under slutet av maj.

Hur kommer utbetalningen av pengarna genomföras?

Pengarna kommer betalas ut till dig genom en engångsutbetalning via Swedbank, antingen via en utbetalning till det bankkonto du angivit eller via en utbetalningsavi. Anmäler du inget bankkonto betalas pengarna ut via en utbetalningsavi som skickas till dig med posten.

Hur anmäler jag ett konto till Swedbank?

På Swedbanks webbsida för kontoregister kan du se om du redan har ett anmält konto eller anmäla ett bankkonto. Har du inte möjlighet att anmäla konto via Swedbanks hemsida går det bra att göra det vid något av Swedbanks bankkontor. Uppgifterna ska höra till en svensk bank. Notera att du inte behöver vara kund hos Swedbank för denna registrering.

Jag har inte möjlighet att anmäla konto – hur får jag pengarna då?

Även om du inte kan anmäla ett konto till Swedbank så kommer du få dina pengar utbetalda, men då via en utbetalningsavi som skickas till dig med posten.

Vad händer om jag flyttat innan elpriskompensationen betalas ut?

Vi har valt att ersätta även de som flyttat under perioden, under förutsättning att förbrukningen överstigit 700 kWh per månad.

Vem kan få kompensation?

Cirka två miljoner svenska hushåll kommer att få ta del av kompensationen. Det gäller hushåll med både lägre och högre förbrukning, från 700 kWh per månad till 2000 kWh eller mer per månad under december 2021, januari 2022 och februari 2022. Elpriskompensationen gör ingen skillnad på om du bor i lägenhet, villa eller radhus, däremot är företagskunder inte berättigade till ersättning.

Regeringen har fastställt en modell utformad som en trappa där storleken på ersättningen baseras på vilken förbrukningsnivå hushållet legat på respektive månad. Den högsta ersättningen blir 2000 kronor per månad, vilket innebär en maximal ersättning på totalt 6000 kronor för de tre aktuella månaderna.

Förbrukning per månad (kWh)

Stöd per månad (kr)

700 – 899

100

900 – 999

200

1000 – 1099

300

1100 – 1199

400

1200 – 1299

500

1300 – 1399

700

1400 – 1499

900

1500 – 1599

1100

1600 – 1699

1300

1700 – 1799

1500

1800 – 1899

1700

1900 – 1999

1900

över 2000

2000

För vilka månader gäller stödet?

Du som är ansluten till Umeå Energis elnät kan få elpriskompensation för december 2021, januari 2022 och februari 2022 beroende på vilken elförbrukning du haft respektive månad.

Regeringen föreslår en förlängd elpriskompensation för södra och mellersta Sverige – påverkar det mig?

Den 14 mars presenterade regeringen ett förslag om att elpriskompensationen ska förlängas med ytterligare en månad för kunder i södra och mellersta Sverige. Förslaget innebär att kunder som bor i elområde 3 och 4 även kommer kunna få ersättning för mars månad. Du som är ansluten till Umeå Energis elnät befinner dig i elområde 2 och är inte aktuell för ersättning för mars månad. På din faktura hittar du också information om vilket elområde du tillhör.

Måste jag ansöka om kompensation för att få ta del av stödet?

Nej, du behöver inte göra något för att få din kompensation. Utbetalningen kommer att ske automatiskt.

Varför får jag kompensationen från elnätsbolaget när det är elhandelspriserna som har ökat?

Det är elnätsföretagen som blivit utsedda av regeringen att administrera elpriskompensationen eftersom elnätsbolagen anses ha bäst förutsättningar att utföra uppdraget. Vi som elnätsbolag följer regeringens direktiv och kommer att sköta utbetalningarna till alla våra nätkunder som har rätt till ersättning oavsett vilket elhandelsbolag du har.

Jag har ett elavtal med fast pris – kan även jag få ersättning?

Ja, förutsatt att du haft en elförbrukning som gör att du berättigas ersättning. Regeringen beskriver det som att kunder med fastprisavtal har betalat mer varje månad under en längre tid för att försäkra sig mot oväntade höjningar, och hänvisar även till att nya fastprisavtal har gått upp i pris. Regeringens beslut är att även de som sprider ut kostnaden över tid i och med ett fastprisavtal ska ha rätt till ersättning.

Jag har under perioden haft en hög användning av fjärrvärme – kan jag få ersättning för min värmeanvändning?

Nej, elpriskompensationen inkluderar inte användningen av fjärrvärme. Den avser endast elanvändningen för de aktuella månaderna.

Information från regeringen om ersättningen

Regeringens Frågor & Svar Frågor och svar elpriskompensation - Regeringen.se
Regeringens pressmeddelande 25 feb Nu är elpriskompensationen på plats - Regeringen.se
Förordning om elpriskompensation SFS2022-133.pdf (svenskforfattningssamling.se)

Sidan uppdateras så snart vi har mer information. Du är även välkommen att kontakta kundservice om du har övriga frågor.