Serviceavtal Villa Bas

Serviceavtalet Villa Bas ger dig servicebesök, telefonsupport och rabatt på reservdelar. Villa Bas kan tecknas av alla villaägare som har en fjärrvärmeanläggning. Villa Bas är ett ettårsavtal som förlängs automatiskt om du inte säger upp det. 

För 79 kronor/månad ingår följande:

  • Rabatt på reservdelar 
  • Tillgång till jourservice hela året, dygnet runt 
  • Ett servicebesök vartannat år – omfattande kontroll och justering av din värmeväxlares funktion 
  • Akut felavhjälpning påbörjas inom åtta timmar
  • Telefonsupport 
  • Dokumentation av din anläggning 
  • Reservdelar lagerhålls för att säkra snabb felavhjälpning 
  • Försäkring mot självrisk 

Teckna serviceavtal fjärrvärme