Kvällsvy över Dåva kraftvärmeverk

Så fungerar fjärrvärme

Fjärrvärme bygger på ett slutet kretslopp som påminner om kroppens eget blodomlopp – fjärrvärmeverket är hjärtat som sprider värme ut i alla stadens delar.

Istället för att varje hus har en egen värmekälla levereras värmen enkelt och bekymmersfritt från en central anläggning som kan drivas med många olika bränslen. Tack vare utbyggnaden av fjärrvärme har utsläppen minskat i Umeå.

Utanför huset

Fjärrvärme består av uppvärmt vatten och produceras genom lokal energiåtervinning. I Umeå tätort kommer fjärrvärmevattnet till största del från Dåva kraftvärmeverk och Ålidhems värmeverk, som förbränner avfall och träbränslen. Bor du utanför Umeå kommer värmen från någon av våra panncentraler, som eldas med pellets och andra biobränslen.

Det heta vattnet transporteras till huset i välisolerade rör som är nedgrävda i marken. Temperaturen på vattnet som kommer från våra anläggningar är mellan 70 och 100° C, beroende på årstid och effektbehov. I marken finns två rör, ett med hett vatten och ett med avkylt vatten (framledning och returledning).

Fjärrvärmevattnet värmer upp husets eget värmesystem och tappvarmvattnet. Det är inte samma vatten som strömmar genom de olika systemen, utan det avsvalnade fjärrvärmevattnet går tillbaka till värmeverket för att värmas upp på nytt i ett slutet kretslopp.

Inne i huset

Överföringen av värmen sker i en fjärrvärmecentral inne i huset. Centralen innehåller två värmeväxlare, den ena för husets värmesystem och den andra för tappvarmvattnet. I centralen finns även en reglercentral som styrs av en utomhusgivare. Reglercentralen ställer du in så att du får önskad temperatur i ditt hus. Du kan även själv bestämma temperaturen på ditt tappvarmvatten.

Fjärrvärmen går i ett slutet kretslopp. Vattnet i de olika systemen blandas inte och läckage är sällsynta.

Vi tillsätter ett grönt färgämne i fjärrvärmevattnet för att lättare hitta eventuella läckor i fjärrvärmenät och värmeväxlare. Färgämnet är helt ofarligt och färgar inte av sig. Läckage är sällsynta, men skulle det ändå uppstå blir tappvarmvattnet svagt grönt. Om du upptäcker läckage; kontakta oss eller fastighetsägaren.

Publicerad: 30 november 2022 12:17 av Umeå Energi AB