Klimatrapport

I Umeå värms 80 % av lokalytorna upp med fjärrvärme

Avfall då?

Alternativet till förbränning är deponi

Sammanfattning