Vy över Dåva kraftvärmeverk med sommaräng i förgrunden, blå himmel i bakgrunden

Klimatnetural fjärrvärme

Du kan gå ytterligare ett steg i ditt miljöarbete genom att välja klimatneutral fjärrvärme. Klimatneutral fjärrvärme ger inget nettotillskott av klimatpåverkande gaser till atmosfären.

Det fungerar helt enkelt så att vi klimatkompenserar för den klimatpåverkan som din fjärrvärme orsakar. På det viset tillgodoses ditt värmebehov utan nettotillskott av koldioxid och andra växthusgaser till atmosfären. Hela fjärrvärmeleveransen blir klimatneutral.

Kompensationsåtgärder

För klimatneutral fjärrvärme inhandlas certifierade reduktionsenheter (CER, Certified Emission Reductions) som kompensation för den fossila delen av leveransen. I praktiken innebär det att Umeå Energi köper andelar i internationella klimatprojekt. De CER-finansierade projekten omfattas av FN- och EU-systemens regelverk.

Oberoende tredjepartsgranskning

Ett opartiskt revisionsföretag kontrollerar att klimatneutral fjärrvärme från Umeå Energi uppfyller de avtalade villkoren för produkten. De kompensationsåtgärder som genomförts beskrivs i årliga rapporter till kunderna.

Ladda ner rapporten för 2021

Aktivt klimatpartnerskap

Genom att välja klimatneutral fjärrvärme gör du en aktiv insats för att minska det globala klimathotet. Umeå Energi har samma mål och ställer nu om sin produktportfölj i hållbar riktning – klimatneutral fjärrvärme är exempel på detta. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Kontakta oss för att välja klimatneutral fjärrvärme

Publicerad: 01 december 2022 14:14 av Umeå Energi AB