Vy över Dåva kraftvärmeverk med sommaräng i förgrunden, blå himmel i bakgrunden

Klimatnetural fjärrvärme

Du kan gå ytterligare ett steg i ditt miljöarbete genom att välja klimatneutral fjärrvärme. Klimatneutral fjärrvärme ger inget nettotillskott av klimatpåverkande gaser till atmosfären.

Publicerad: 31 maj 2024 kl. 09:28 av Umeå Energi AB