Energikällor för fjärrvärme

Under 2021 levererades vår fjärrvärme från dessa källor. Den största delen utgörs av energi som annars skulle gå förlorad i form av avfall och restprodukter från skogsindustrin.

53,2% Biobränsle

36,9% Avfall

3,4% Torv

4,1% Spillvärme

1,9% Olja

0,5% El

Energikällor för fjärrkyla

Under 2021 levererades vår fjärrkyla från dessa källor. Den största delen utgörs av kyla producerad av restvärme (absorptionskyla) och el (kompressionskyla).

57% Kompressionskyla

32% Absorbtionskyla

10% Frikyla

1% Kylöverskott

Miljöpåverkan

Specifika utsläpp från fjärrvärme och fjärrkyla där utsläppen är beräknade i gram per kWh.

Utsläpp i gram/kWhCO2SOxNOxStoft
Fjärrvärme590,0080,0960,003
Fjärrkyla32IUIUIU