Serviceavtal företag | Lokal och flerbostadshus | Värme | Umeå Energi

Serviceavtal - Få ut maximalt av din fjärrvärmecentral

Du som äger en lokal eller ett flerfamiljshus kan ta del av vårt serviceavtal för fjärrvärme. Avtalet ger dig optimerad driftsäkerhet, driftsekonomi, livslängd och komfort, tack vare regelbunden och professionell service. Du får tillgång till bästa möjliga tekniska kompetens, och om något fel uppstår är hjälpen bara ett samtal bort.

Serviceavtalet omfattar funktionskontroll av din fjärrvärmecentral en gång vartannat år. Du kan också välja att inkludera kontroll av övriga tekniska installationer i din fastighets värme- och ventilationssystem samt extra servicebesök. Du väljer själv kostnadsnivå och omfattning på servicen. 

Fjärrvärme är ett bra val, både för miljön och din ekonomi. Alla delar av fjärrvärmekedjan har hög driftsäkerhet, men som allt annat kräver även din fjärrvärmecentral service och underhåll. Med ett serviceavtal är det våra tekniker som sköter underhållet och du får mer tid över till annat.

Pris

Abonnerad effekt upp till och med 40 kW från 149 kr/mån ex moms
Abonnerad effekt upp till och med 100 kW från 199 kr/mån ex moms
Abonnerad effekt över 100 kW från 249 kr/mån ex moms

Det här ingår i serviceavtalet

 • Tillgång till jourtelefon dygnet runt. 
 • Servicebesök en gång vartannat år.
 • Vid besöket görs funktionskontroll av bland annat värmeväxlare, pumpar, ventiler och expansionskärl.
 • Vid behov rengörs filter på primär/sekundär sida.
 • I fall du önskar utförs utbyten av skadade eller förslitna delar. Offereras separat.
 • Akut felavhjälpning påbörjas inom åtta timmar. Vid akut utryckning debiteras timpris samt kostnad för material.
 • Rabatt på arbete som utförs utöver ordinarie servicebesök.
 • Om service av ventilation valts görs en funktionskontroll och filter byts. Filter tillhandahålls av kunden.
 • Avstämning med kunden vid servicebesöket.
 • Möjlighet att beställa tilläggstjänster, t ex energiutredning, termografering eller reservdelar.
 • Serviceprotokoll lämnas på utfört arbete.

Anmäl intresse

Skicka in en intresseanmälan så kontaktar vi dig. Du kan också kontakta någon av våra säljare.
Kontaktuppgifter till säljare
{0} är obligatoriskt
{0} är obligatoriskt
{0} är obligatoriskt
{0} är obligatoriskt