Fjärrvärmens samspel med miljön

Fjärrvärme är egentligen ett miljöprojekt. Värmen vi njuter av är ett bekvämt resultat av att på ett resurseffektivt sätt ta vara på det avfall som Umeåborna med flera skapar. Fjärrvärme är ett bekvämt, driftsäkert och välbeprövat system för att framställa värme med låg miljöpåverkan.

Illustration Fjärrvärme miljö

Fjärrvärmen och miljön

Fjärrvärme är egentligen ett miljöprojekt. Värmen vi njuter av är ett bekvämt resultat av att på ett resurseffektivt sätt ta vara på det avfall som Umeåbo ...

Klimatneutral fjärrvärme

Du kan gå ytterligare ett steg i ditt miljöarbete genom att välja klimatneutral fjärrvärme. Klimatneutral fjärrvärme ger inget nettotillskott av klimatpåv ...
Fjärrvärmes klimatpåverkan

Fjärrvärme är fantastiskt för vårt klimat

Om inte Umeå Energi fanns skulle över tre gånger så mycket klimatpåverkande gaser släppas ut. Det är 377 310 ton koldioxidekvivalenter. Lika mycket som om ...