Fjärrvärmepriser fastighet Bjurholm

För kunder inom Bjurholms Kommun. Prisavtalet baseras på fastighetens effektbehov (effektpris) samt de kWh som den använder (energipris). Prisjusteringar kan göras den 1 januari varje år och priser gäller sedan t.o.m. 31 december samma år.* Priser gäller fr.o.m. 2024-01-01

Prislista fjärrvärme, fastighet Bjurholm

Två faktorer avgör vad du ska betala för fjärrvärme i Bjurholm, effektavgift och energiavgift.

Effektpris (exkl. moms)

Effektpriset grundar sig på fastighetens maximala behov av värme, kallad abonnerad effekt (E). Abonnerad effekt (E) beräknas genom att dividera det senaste årets normalårskorrigerade energianvändning i kWh med ett kategorital som styrs av fastighetstypen.

FastighetstypKategorital
Flerbostadshus2 300
Flerbostadshus utan fjärrvärmeuppvärmt tappvarmvatten2 000
Butiker, kontor, utbildningslokaler1 800

Abonnerad effekt

Procent (%)Korrektionsfaktor (k)
100,75
200,56
300,36
Abonnerad effekt i kW (E)Effektpris kr/år
0-39709 x E
39-4994 569 + (556 x E)
499-2 49947 656 + (470 x E)
2 499-6 999287 125 + (374 x E)
>6 999336 828 + (367 x E)

Energipris (exkl. moms)

Periodöre/kWh
Jan-Dec57,2

Prishistorik

Är du intresserad av att jämföra priser? Här hittar du historiska prislistor.

Kontakta kundservice företag

Du kan alltid kontakta oss på något av nedanstående alternativ

Telefon

Prata med oss direkt

Mejl

Skriv till oss när det passar dig

Via formulär

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig