Fjärrvärmepriser fastighet Bjurholm

För kunder inom Bjurholms Kommun. Prisavtalet baseras på fastighetens effektbehov (effektpris) samt de kWh som den använder (energipris). Prisjusteringar kan göras den 1 januari varje år och priser gäller sedan t.o.m. 31 december samma år.* Priser gäller fr.o.m. 2023-01-01

Prislista fjärrvärme, fastighet Bjurholm

Två faktorer avgör vad du ska betala för fjärrvärme i Bjurholm, effektavgift och energiavgift.

Effektpris (exkl. moms)

Effektpriset grundar sig på fastighetens maximala behov av värme, kallad abonnerad effekt (E). Abonnerad effekt (E) beräknas genom att dividera det senaste årets normalårskorrigerade energianvändning i kWh med ett kategorital som styrs av fastighetstypen.

FastighetstypKategorital
Flerbostadshus2 300
Flerbostadshus utan fjärrvärmeuppvärmt tappvarmvatten2 000
Butiker, kontor, utbildningslokaler1 800

Den framräknade effekten avrundas till jämna kW och blir din abonnerade effekt.

Abonnerad effekt

Normalårskorrigerad energianvändning i kWh

dividerat med/genom

Kategorital

Om fastigheten även nyttjar andra uppvärmningsformer som t. ex. en värmepump, korrigeras kategoritalet enligt nedanstående tabell med korrektionsfaktor (k) beroende av hur stor procentuell del av det totala värmeeffektbehovet som den kompletterande uppvärmningsformen utgör. Om t. ex. 20 % av husets totala värmeeffektbehov tillgodoses av annan uppvärmningsform korrigeras kategoritalet 0,56 x 2 300 = 1 288.

Procent (%)Korrektionsfaktor (k)
100,75
200,56
300,36
Abonnerad effekt i kW (E)Effektpris kr/år
0-39656 x E
39-4994 231 + (515 x E)
499-2 49944 126 + (435 x E)
2 499-6 999265 856 + (346 x E)
>6 999311 878 + (340 x E)

Energipris (exkl. moms)

Periodöre/kWh
Jan-Dec52,9

* För fullständiga villkor se Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet

Prishistorik

Är du intresserad av att jämföra priser? Här hittar du historiska prislistor.

Kontakta kundservice företag

Du kan alltid kontakta oss på något av nedanstående alternativ

Telefon

Prata med oss direkt

Mejl

Skriv till oss när det passar dig

Via formulär

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig