Prisavtal Rörlig

Prisavtal Rörlig består huvudsakligen av ett rörligt energipris. Det är ett enklare avtal utan effektavgift – fördelaktigt för dig som har begränsat uppvärmningsbehov under delar av året. Prisjusteringar kan göras den 1 januari varje år och priser gäller sedan t.o.m. 31 december samma år*. Avtalet är bundet i 12 månader och löper därefter tills vidare utan bindningstid, byte mellan avtal kan ske vid årsskifte. Priser gäller fr.o.m. 2023-01-01

Ett enklare avtal för dig som har begränsat uppvärmningsbehov under delar av året. Ger direkt kostnadsbesparing vid energieffektiviseringar.

  • Består huvudsakligen av ett rörligt energipris

  • Direkt kostnadsbesparing vid energieffektiviseringar

  • Gäller i 12 månader och löper därefter tillsvidare

Prislista Rörlig

Prisavtalet består av två delar: energipris och flödespremie.

Energipris (exkl. moms)

Månadöre/kWh
Januari141,9
Februari141,9
Mars105,3
April88,7
Maj55,4
Juni27,7
Juli27,7
Augusti27,7
September55,4
Oktober88,7
November105,3
December141,9

Flödespremie

En fjärrvärmeanläggning som under perioden 1/10–30/4 använder mindre än 17 liter fjärrvärmevatten för ett energiuttag på 1 kWh får en positiv flödespremie som minskar kostnaden. Flödespremien beräknas enligt nedan:

(Q/Wkund – Q/Wreferens) x BONUS x ENERGI = Flödespremie

Begreppet Q/Wkund i formeln ovan, är din specifika mängd fjärrvärmevatten (liter) i förhållande till uttagen energi (kWh). Q/Wreferens är 17 liter/kWh. BONUS är 0,002 kr/liter fjärrvärmevatten. ENERGI är din energianvändning i kWh.

*För fullständiga villkor se Prisvillkor för fjärrvärme i Umeå Kommun samt Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet.

Prishistorik

Är du intresserad av att jämföra priser? Här hittar du historiska prislistor.

Kontakta kundservice företag

Du kan alltid kontakta oss på något av nedanstående alternativ

Telefon

Prata med oss direkt

Mejl

Skriv till oss när det passar dig

Via formulär

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig