Närbild på ett rör som det rinner vatten ur

LoRa – hjälper Vakin att hitta inläckage

Med det nybyggda radionätet LoRa utökar Umeå Energi möjligheterna för trådlös kommunikation i Umeå. Ett tjänsteföretag som redan drar nytta av nätet är Flow Below som via sensorer hjälper Vakin att hitta inläckage i gamla avloppsrör. – Umeå Energi har byggt ett starkt nät från grunden, som många kommer att ha användning av, säger Fredrik Sahl på Flow Below.

Umeå Energi har under 2019 byggt ett LoRa-nät i Umeå, som nu är redo att tas i bruk. LoRa, står för Long Range, och är en trådlös digital dataöverföringsteknik och standard som fått spridning över hela världen. Tekniken har lång räckvidd, lång batteritid, är kostnadseffektiv och ses som en möjliggörare för Internet of things (IoT), smarta städer och smarta hus. I Helsingborg har exempelvis ett LoRa-projekt inom sophämtning – där sensorer i kärlen kommunicerar med en server hos företaget som hämtar soporna – nyligen minskat antal tömningar av sopkärl med upp till 40 procent, vilket bland annat inneburit minskat slitage på bilarna och lägre kostnader för teknikinvesteringar. – LoRa kan ses som ett komplement till det öppna stadsnätet, medger en smart insamling av data och behöver inte vara uppkopplad mot det fasta el- eller fibernätet. Tekniken kan till exempel byggas in i enheter som el-, vatten- och fjärrvärmemätare, förklarar Kent Bergquist, produktspecialist på Umeå Energi.

Mäter inläckage i avloppsrör

Först ut att använda nätet i skarp drift i Umeå är tjänsteföretaget Flow Below och Vakin, Umeå och Vindelns kommuners vatten- och avloppsbolag. Flow Below och Vakin har placerat ut runt 180 sensorer i brunnar på stadsdelen Haga i Umeå för att mäta inläckage i ledningsnätet för avlopp. Med hjälp av LoRa-nätet kan sensorerna samla in mätvärden som Vakin sedan kan använda för att göra insatser i området. – Umeå Energi ansvarar för att våra sensorer kan leverera data från de brunnar där de är installerade. Under markytan är en knepig miljö för applikationer men tack vare att Umeå Energi byggt ett starkt nät med många gateways går det utmärkt att få fram signaler, säger Fredrik Sahl på Flow Below.

Får bra översikt

Fredrik Sahl konstaterar att trådlös dataöverföring inte har samma robusthet som fiber, men i gengäld finns en flexibilitet som fiber inte har. – Det är opraktiskt att dra kabel till alla mätpunkter, exempelvis brunnar. Då får man förlita sig på trådlöst, säger han.

För oss är det här ett effektivt sätt att undersöka var vi har inläckage i avloppsledningsnätet, säger Petter Walan, utredningsingenjör på Vakin

– För oss är det här ett effektivt sätt att undersöka var vi har inläckage i avloppsledningsnätet. Tekniken möjliggör mätning på ett stort antal punkter utan att behöva installera dyr teknisk utrustning i varje brunn. Vi får därmed en bra översiktsbild av var vi behöver göra åtgärder för att minska inläckaget, säger Petter Walan, utredningsingenjör på Vakin.

Många användningsområden

Sophämtning och mätning av vattenledningsrör är bara två av många tillämpningsområden som LoRa öppnar för. Inte minst finns det en rad fastighetstjänster som möjliggörs. Till exempel mätning av temperatur, styrning av belysning och ventilation, fukt- och dörrlarm, mäta energiförbrukning för fjärrvärme, behovsstyrd städning (optimera renhållning efter nyttjande) och optimera användningen av kontor och allmänna utrymmen. – Det är ingen tvekan om att det via LoRa-nätet går att effektivisera en rad interna processer och sänka många kostnader, säger Kent Bergquist.

Bygger tillsammans med Stadshubbsalliansen

Umeå Energi bygger LoRa-nätet i samarbete med Stadshubbsalliansen, en sammanslutning med ett 20-tal deltagare som tillsammans vill tillhandahålla en lokal, digital samhällsinfrastruktur. Alliansen samverkar för att bygga en svensk infrastrukturstandard för IoT med LoRaWAN. – Vi har en egen lokal hubb i Umeå, samtidigt är tanken att alla nät i Sverige ska länkas ihop så att vi alla kan dra nytta av varandras infrastruktur. Till exempel genom att en sensor ska kunna flyttas över hela landet och fungera likadant överallt, berättar Kent Bergquist.

Publicerad: 30 november 2022 12:17 av Umeå Energi AB