Välj rätt supportnivå för ditt bredband

Avbrott är sällsynta i vårt nät, men om det händer kan det vara skönt att veta inom vilken tidsram du kommer kunna få hjälp. Att välja supportnivå är avgörande för att du ska känna dig trygg i att få eventuella fel avhjälpta inom den tid du behöver. Väljer du den flexibla lösningen kan du fritt välja mellan de olika supportnivåerna. Den färdigpaketerade lösningen 100 Mbit/s har den lägsta supportnivån, felavhjälpning inom 3-5 arbetsdagar.

Supportnivå TillgänglighetTider för felanmälan Felavhjälpning påbörjadFelavhjälpning avslutad Vite vid bristande åtgärdstid
SKÄLIG TIDVardagar 08-17Det finns ingen uttalad tid som gäller utan beror på omständigheterna i det enskilda fallet.Det finns ingen uttalad tid som gäller. Normalt inom 3-5 arbetsdagar från mottagen felanmälan.Inget
SLA 099,5 % Vardagar 07-17Dygnet runt alla dagarInom 4 timmar under vardagar 07-17Inom 12 timmar endast vardagar 07-17300 kr plus 3 % av månadsavgiften per påbörjad timme (åtgärdstid)
SLA 199,7 %Dygnet runt alla dagarInom 4 timmar dygnet runt, alla dagarInom 24 timmar dygnet runt, alla dagar500 kr plus 3 % av månadsavgiften per påbörjad timme (åtgärdstid)
SLA 299,9 %Dygnet runt alla dagar Inom 4 timmar dygnet runt, alla dagarInom 8 timmar dygnet runt, alla dagar1000 kr plus 3 % av månadsavgiften per påbörjad timme (åtgärdstid)