Välj rätt supportnivå för ditt bredband

Supportnivå TillgänglighetTider för felanmälan Felavhjälpning påbörjadFelavhjälpning avslutad Vite vid bristande åtgärdstid
SKÄLIG TIDVardagar 08-17Det finns ingen uttalad tid som gäller utan beror på omständigheterna i det enskilda fallet.Det finns ingen uttalad tid som gäller. Normalt inom 3-5 arbetsdagar från mottagen felanmälan.Inget
SLA 099,5 % Vardagar 07-17Dygnet runt alla dagarInom 4 timmar under vardagar 07-17Inom 12 timmar endast vardagar 07-17300 kr plus 3 % av månadsavgiften per påbörjad timme (åtgärdstid)
SLA 199,7 %Dygnet runt alla dagarInom 4 timmar dygnet runt, alla dagarInom 24 timmar dygnet runt, alla dagar500 kr plus 3 % av månadsavgiften per påbörjad timme (åtgärdstid)
SLA 299,9 %Dygnet runt alla dagar Inom 4 timmar dygnet runt, alla dagarInom 8 timmar dygnet runt, alla dagar1000 kr plus 3 % av månadsavgiften per påbörjad timme (åtgärdstid)