Bild på många sladdar i olika färger som är inkopplade i olika portar

Säkert fastighetsnätverk med många fördelar

Umeå Energi har tillsammans med IT-leverantören Atea skapat ett slutet fastighetsnätverk åt Balticgruppen. Med hjälp av punkt till multipunkt-lösningen i nätverket når Baltic 20 av sina fastigheter direkt från huvudkontoret. 

– Fördelarna är många. Det är säkert, lätt att administrera och sparar tid, pengar och miljö, säger Tore Klingberg, driftingenjör på Balticgruppen. 

Tjänsten kopplar samman de olika punkter som Balticgruppen har som är anslutna till stadsnätet och når både lägenheter och kommersiella lokaler. Huvudpunkten i lösningen – som tagit runt ett år att bygga – är ansluten till internet och kan kommunicera mellan övriga punkter i nätet utan internetanslutning. 

– Det är vårt eget nät i nätet kan man säga, ett nätverk som är helt vigt åt oss. Att vi aldrig är ute på själva internet gör det väldigt säkert, vi har mycket bättre kontroll över trafiken i nätet nu. Vi har minimerat riskerna och slipper attacker utifrån som kan orsaka driftstörningar och bli dyrbara, förklarar Tore Klingberg.

Färre resor, bra för miljön

Förut hade Balticgruppen flera servrar som stod ute på de olika fastigheterna, nu är allt samlat till en server – anslutningen sker via Atea mot egen brandvägg – med en inloggning från vilken de kommer åt allt som behövs. Inloggningen används även av företagets underleverantörer, som arbetar i samma nät. Det gör att det blir lätt att se hur mycket de jobbar. 

– Via nätverket kan vi styra det mesta som rör våra fastigheter, till exempel reglera temperatur och ventilation. Om det händer något oförutsett får vi larm och kan avgöra om vi behöver åka ut till fastigheten. Därigenom blir det betydligt färre transporter, vilket är bra för miljön, säger Tore Klingberg.

Säker fiberkoppling

Umeå Energi levererar infrastruktur i form av en fiberförbindelse med hög driftsäkerhet. Det gör att Balticgruppen kan nå sina fastigheter på ett enkelt, tryggt och miljövänligt sätt.

– Vi har jobbat länge för att hitta en så bra lösning som möjligt utifrån kundens behov och detta resulterade i multipunktslösningen som de använder i dag. Balticgruppen kan sedan bygga ut multipunktsnätet för att nå alla sina fastigheter över tid, säger Karolina Hed, företagssäljare på Umeå Energi. 

Publicerad: 30 november 2022 12:17 av Umeå Energi AB