En illustration som beskriver anslutningsprocessen av bredband till fastighetsägare, från avtal till klart.

Så här ansluts din fastighet

Ska du ansluta din fastighet till vårt öppna stadsnät?  Här kan du läsa mer om hela processen i de vanligaste fallen, från planering till att det är färdigt.

1. Avtal

Först sker en kontakt med en säljare som undersöker förutsättningarna för din fastighet och skickar ut ett installationsavtal om vi har möjlighet att leverera. I avtalet bestämmer du om vi skall bygga ett internt fastighetsnät eller om du vill ombesörja det själv. När avtalet är undertecknat och returnerat så kommer vi att återkomma med en bekräftelse och kontaktuppgifter till en projektledare.

Här kan du göra en intresseanmälan

2. Inventering

När avtalet är undertecknat blir du kontaktad av vår projektledare eller entreprenör ca 1 månad före det beräknade leveransdatumet som du fått i bekräftelsebrevet. För grävning beslutas en lämplig grävsträcka och invändigt beslutas var eventuell switch alternativt fiberkonverter skall placeras. Den invändiga utrustningen beslutas utifrån antal hyresgäster.

3. Grävning

Projektledaren hos oss ansöker alltid om grävtillstånd hos berörd myndighet ide fall det behövs. Vi utför alltid all grävning fram till din fastighet. Avser din fastighet nyproduktion kan du kontakta oss så att grävning inte utförs flera gånger.

4. Fiberdragning

Efter grävning sker fiberdragning in i fastigheten till platsen som bestämdes under besiktningen. Vår entreprenör ordnar alltid med håltagningen genom din husvägg och de monterar även kabelskydd och fäster söktråden.

Illustration över hur fiberdragningen görs vid fastighetens yttervägg5. Installation

Vår switch eller fiberkonvertern skall placeras i ett uppvärmt utrymme direkt där fiberkabeln kommer in genom din vägg, enligt överenskommelse från besiktningen. Det måste finnas ett eluttag i närheten då dem behöver ström. Om du vill placera utrustningen någonstans längre in i huset kan det innebära en extra kostnad för dig. Ta gärna upp det med din projektledare för mer information.

Om vi ska bygga fastighetsnätet så kommer vi att utföra och dokumentera upp allting så att hyresgästerna kommer igång med tjänsterna. Om du själv har ombesörjt fastighetsnätet behöver vi motta en komplett dokumentation. En mall på vilka uppgifter vi behöver får du av en säljare.

6. Aktivering

När installationen är färdig till din fastighet skickar vi ut ett kom-igång-kit samt ett erbjudande till samtliga hyresgäster. Hyresgästerna aktiverar därefter själv sina tjänster i vår kundportal. Inom några minuter har de en fungerande tillgång till internet. För övriga tjänster kan det vara leveranstid.

7. Klart!

Nu är din anslutning färdigställd. Vi utför nu en grovåterställning på gräsytor, men för asfalterade ytor beställer vi återställning av kommunen.

Kontakta oss för en offert för anslutning till din fastighet.

Publicerad: 30 november 2022 12:17 av Umeå Energi AB